EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

Turc Bureau Assessment Inc.

TURC, sektörel bazlı olarak gerçekleştirdiğiniz ticari faaliyetlerde kusursuz gözetim hizmetleri sunar.


Endüstriyel

Enerji

Petrol ve Doğalgaz

İnşaat

Lojistik

Maden

BELGELENDİRME HİZMETLERİ


TURC, sunduğu hizmetler ile sizi sektördeki diğer
rakiplerinizin daima önüne taşır.

Bir faaliyeti başarılı bir şekilde sürdürmek için, yönetim süresince sistematik ve şeffaf olacak şekilde bir yönetim tarzı belirlemek ve bunu misyon edinmek gerekmektedir. İşlem ve bireysel olarak başarıyı yakalamak için; sürekli olarak, performansın etkinliğini ve verimliliğini iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim sisteminin uygulanması ve bunun bu işlemin sürdürülmesi gerekmektedir. İşletmenin başarılı yönetilmesi, çağdaş yönetim ilkeleri yanında aynı zamanda kalite yönetimini de kapsamaktadır.

İnsanların yaşam süreçleri boyunca sağlıklı bir yaşama sahip olmaları ve yine sağlıklı bir şekilde beslenmeleri en temel hakları ve ihtiyaçlarıdır.beslenme. Artan dünya nüfusu ile birlikte dünyanın çok çeşitli yerlerinde bir çok yeni hastalığın türemesi, gıda güvenliğinin ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir. Gıdaların sebep olduğu çeşitli hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde insan sağlığını çok ciddi bir biçimde etkilemektedir. Özellikle yaşlılarda, çocuklarda ve bebek bekleyen anne adaylarında bu hastalıklar büyük riskler oluşturmaktadır.

Artan insan nüfusu ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte, küresel çevre problemleri insan sağlığını etkileyen en büyük risklerin başında gelmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, hava kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, orman alanlarının azalması, enerji kaynaklarının azalması, su kaynaklarının azalması ve hem atık çeşitliliğinin hem de miktarının artması önemli çevre problemleridir. Bu çevre problemleri de tüm canlıların sağlığı çok ciddi bir şekilde etkilemektedir.
Tüm Sistem Belgelendirmeleri
Turc Gözetim Hizmetleri

Hayvansal ve bitkisel tüm gıdaların; hazırlanmasından, toplanmasına; işlem görmesinden, tüketicinin sofrasına gelinceye kadar tamamen islam dini şartlarına uygun bir biçimde hazırlanması, helal gıda olarak tanımlanmaktadır. Yani; hayvansal, bitkisel, kimyasal veya mikrobiyal kaynaklı gıda maddelerinin, hammadde, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve paketlemeye dahil islami kurallara uygun olması helal gıdayı tanımlar.

CE işaretleme sistemi, 1985 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulanmaya başlanan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve günümüzde de önemi son derece yüksek olan bir sistemdir. CE işareti, bu politika doğrultusunda hazırlanan direktifler kapsamına giren tüm ürünlerin, söz konusu direktiflere uygun olarak üretildiğini göstermektedir. Yani CE etiketine sahip ürünler, uluslarası arenada kabul görmüş direktifler kapsamında hazırlanmış ve bu standarttadır.

RoHS kısaltması, Restriction of Hazardous Substances ifadesinin baş harflerinden meydana gelmektedir. Anlam olarak ise belirli zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasını tanımlamaktadır. Özellikle elektrikli ve elektronik cihazlarda ve elektronik cihazları oluşturan kartlarda bazı kimyasal maddelerin bulunmamasını şart koşan bir uygulamadır.
Tüm Spesifik Belgelendirmeleri

SURVEY HİZMETLERİ

Deniz survey hizmetlerinin ilk ve en temel amacı, çok geniş bir yelpazede verilen hizmetler ile, dış ticaret işletmelerinde, alıcı ve satıcı firmaların veyahutta taşıma şirketlerinin ya da sigorta şirketleri ve P&I Kulüplerinin, kısaca bütün tarafların güvende olmalarını ve hissetmelerini sağlamaktır.


Deniz Survey

P&I / H&I Survey

Gemi Survey

Bunker Survey

MUAYENE HİZMETLERİ


TURC, sunduğu hizmetler ile sizi sektördeki diğer
rakiplerinizin daima önüne taşır.

LABORATUVAR HİZMETLERİ


TURC, sunduğu hizmetler ile sizi sektördeki diğer
rakiplerinizin daima önüne taşır.

HIZLI TEKLİF ALIN


TURC, sunduğu hizmetler ile sizi sektördeki diğer
rakiplerinizin daima önüne taşır.