EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Acil Durum Müdahale Hizmetleri

İşletmeler faaliyetleri esnasında istenmeyen birçok durumla karşılaşmaktadır. Bunların bir kısmının etkileri küçüktür. Bir kısmının etkileri ise can ve mal kayıplarına neden olabilecek boyutta olabilir. Bu nedenle işletmelerin geleceğini ve çalışanların can sağlığını etkileyebilecek acil durumlara müdahale etmek ve bunun için hazırlık olmak gerekmektedir. Teorik olarak acil durumlara hazırlıklı olmak ve zamanında müdahale etmek iki açıdan ele alınmaktadır. Birincisi tehlike yaratacak olay meydana gelmeden önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. İkincisi ise tehlike yaratan olay meydana geldikten sonra yapılacak çalışmalardır.

acil-durum-mudahale-hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik çıkarılırken başlıca şu hususlar hedef alınmıştır:

  • İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması
  • Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve bu gibi konularda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi
  • Bu sayılan durumların güvenli olarak yönetilmesi
  • Bu konularda görev alacak çalışanların belirlenmesi

Söz konusu yönetmelikte acil durum, işyerinin bütününde veya bir kısmında meydana gelebilecek patlama, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerin yayılması ve doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar şeklinde tanımlanmıştır.

Doğal olarak lojistik firmaları da bu yönetmelik kapsamına girmektedir. Herhangi bir kaza veya olağanüstü bir durum yaşanması durumunda firma çalışanlarının hızlı ve etkin bir biçimde harekete geçmeleri gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından, lojistik firmalara, talep edilmesi durumunda her türlü olay için gereken seviyede acil müdahale hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler genel anlamda şu çalışmaları kapsamaktadır: haftanın her günü ve günün her saati acil müdahale, tehlikeli madde güvenlik desteği, mevcut acil durum planlarının ve dokümanlarının gözden geçirilmesi, test amaçlı acil durum tatbikatının yapılması, uluslar arası alanda kimyasal madde desteğinin sağlanması, ürün geri çağırmada teknik destek ve bağımsız gözetim ve raporlama.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, lojistik hizmetler kapsamında çok sayıda acil durum müdahale hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.

Acil Durum Müdahale Hizmetleri