EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Survey

Gemi Survey

Survey ifadesi, ya da dilimizdeki okunuşu ile sörvey ifadesi, izlemek, gözlemek, bakmak ve kontrol etmek gibi anlamlar taşır. Bu işi yapan kişilere de surveyor veya sörveyör denir.

gemi-survey

Gemi sörveyörleri, hizmet verdikleri gözetim ve survey kuruluşu adına, veya geminin bağlı olduğu bayrak devleti adına ya da geminin o an bağlı bulunduğu liman devleti adına çalışan kişilerdir. Temel görevleri, gözetimini yaptıkları geminin, taşımacılık faaliyetleri esnasında, denizde güvenliğe yönelik ilgili standartlara ve yasal düzenlemelere her yönü ile uygun olduğunu denetlemektir. Bu denetimler esnasında eksik gördükleri hususlar varsa bunları mutlaka raporlarında dile getirirler ve giderilmesi yönünde talepte bulunurlar.

Gemilerin deniz güvenlik konusu bir hayli geniş kapsamlı bir konudur. Geminin inşa projesi aşamalarından başlayarak, belli bir yaşa gelip artık hurdaya çıkarılmasına kadar geçen süreyi kapsar. Bu süreçte güvenlik standardının en yüksek seviyeye olması gerekmektedir ve düzenli aralıklarla gemi sörveyleri yapılmak zorundadır. Bu açıklamalar da gösteriyor ki gemi sörveyörleri resmi denetmen statüsüne sahiptir.

Kısaca gemi sörveyi, geminin denizde sefere çıkmaya elverişli olup olmadığını tespit eden denetleme çalışmalarıdır.

Denizcilik sektöründe sörvey hizmetleri çok önemli bir yet tutmaktadır. Gemi alacak armatörler ne aldıklarını ve sigorta şirketleri ve P&I kulüpleri neyi sigortaladıklarını doğal olarak bilmek isteyecektir. Bir tekne satın almadan önce gözetim ve survey kuruluşlarından mutlaka gemi sörveyi talep edilmelidir. Deneyimli ve eğitimli sörveyörler, tarafsız ve bağımsız bir biçimde hizmet vermektedir. Gemi satın alacaklar, bu raporlar sayesinde öngörülmeyen birçok masraftan kurtulmuş olurlar. Ayrıca geminin seyir esnasında karşılaşabileceği birçok hayati tehlikenin de önceden farkına varılmış olur.

Aynı zamanda sigorta şirketleri de, sigortalayacakları geminin ne kadar risk taşıdığını bu sörvey çalışması ile görmüş olmaktadır. Sigorta şirketleri tarafından talep edilen gemi sörveyi ile, gemi kondisyonu tespit edilmiş olmakta ve sigortalama riski kendini göstermektedir. Her ne kadar bazı sigorta şirketleri kendi kontrol listeleri ile bunu yapmaya çalışsa da, gemi sörveyi uzmanlık gerektiren bir iştir ve gözetim şirketlerinden bu hizmetin alınması daha doğrudur.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca gemi sörveyi hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Katı dökme yükler gözetimi
 • Gemi kira giriş / çıkış durumu gözetimi (on hire / off hire condition survey)
 • Bunker miktar ve teslimat gözetimi (gemi yakıt ölçümleri)
 • Mühürleme - mühür sökme sökme takma gözetimi
 • Konteyner gözetimi (konteyner durum kontrolleri, konteyner temizliği ve tahliye ve dolumu)
 • Gemi ambar kapakları sızdırmazlık testi (ultrasonik veya su testi - hose test yönetimi)
 • İstif kapasite ve ambar boşluk kontrollerinin yapılması
 • Gemi ambar temizlik kontrolleri gözetimi
 • Puantaj, tali ve kantar gözetimi
 • Deniz, kara, demiryolu nakil araçları ve bu araçların nakil istasyonları / stok sahaları gözetimi
 • Gemi draft sörveyi
 • Vinç performans surveyleri
 • Ambar kapasite, boşluk kontrolleri
 • Ambar kapak sızdırmazlık kontrolleri
 • Ambar mühür açma, mühürleme surveyleri (sealing, unsealing)
 • Ambar temizlik kontrolleri