EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Muayene

Elektriksel Güvenlik Muayeneleri

Elektrik fiziksel bir olaydır. Elektrik, çok sayıda elektronun bir yerde birikmesi veya bir yerden bir başka yere hareket etmesi ile meydana gelmektedir. Burada fonksiyon, negatif yüklü elektrondadır. Elektrik akımı dendiği zaman elektronların, elektriksel potansiyel farkı olan iki nokta arasında hareket etmesi anlaşılmaktadır. Bu hareket elektronların fazla bulundukları noktadan daha az oldukları noktaya doğrudur. Elektrik gerilimi ise, elektrik iletkenliği olan iki nokta arasında veya iletken ile toprak arasında meydana gelen potansiyel farkıdır.

elektriksel-guvenlik

Esasen elektrik kelimesi elektron sözcüğünden üretilmiştir. Elektron, Latincede kehribar anlamını taşımaktadır.

Elektrik akımı, bir elektrik devresinde, kaynağın pozitif ucundan negatif ucuna doğru olmaktadır. Elektron akımı ise kaynağın negatif ucundan pozitif ucuna doğru olmaktadır.

İşyerlerinde ve konutlarda başlıca elektriksel tehlikeler şu şekilde sayılabilir: çıplak iletkenler, yalıtım hataları, ekipman hataları ve arızaları, statik elektrik, ısınma ve aşırı ısınma ve elektrikten kaynaklanan yangın ve patlamalar. Burada en önemli konu can güvenliğidir. Herhangi bir elektrik hatası meydana geldiği zaman, elektrik akımı toprağa dönmek için bir yol arar. Bu sırada elektrik akımına maruz kalan insan bir iletken vazifesi görür. Elektrik akımının insan vücudundan geçişi büyük bir tehlikedir. Bu tehlikenin büyüklüğü şu faktörlere bağlıdır: gerilim, vücudun elektrik direnci, akımın değeri ve frekansı, akımın geçiş süresi, akımın vücutta izlediği yol ve kişinin yaşı.

İnsan vücudunun toplam direnci 2500 ohm’dur. İnsan için tehlikesiz akım 20 mA kabul edilmektedir. Buna göre 50 volt bir elektrik temas gerilimi, insanlar için sınır değer olarak kabul edilmektedir. Çok yüksek frekanslı akımlarda ise vücut direnci artar ve tehlikenin derecesi düşer.

Yetkili muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen muayene hizmetleri arasında elektriksel güvenlik muayeneleri hizmetleri de bulunmaktadır. Kuruluşumuz bu kapsamda olmak üzere, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile bu çerçevede başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Boru tesisatları muayenesi
 • Çevrim (döngü) - loop empedansı ölçümleri
 • Elektrik motorları ölçümleri
 • Elektrik tesisat kontrolleri
 • Elektriksel akım enerji kalitesi kontrolleri
 • Elektriksel kaynaklı yangını önleme ölçümleri
 • Fan ölçümleri
 • Faz sırası ölçümü
 • Fazlardaki dengesiz ve aşırı yüklenme ölçümleri
 • Harmonik enerji analizleri
 • Havalandırma ve klima tesisatları muayenesi
 • İç tesisat kontrolü periyodik muayene
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kaçak akım koruma ölçümleri
 • Kaçak akım ölçümleri
 • Kaçak akım rölesi ölçümleri
 • Katodik koruma ölçümleri
 • Kısa devre koruma ölçümleri
 • Kompresör teknik ölçümleri
 • Makinaların güvenlik muayenesi
 • Motopompların muayenesi
 • Özgül direnç ölçümü
 • Pano testleri
 • Paratoner ölçümleri
 • Pompa ölçümleri
 • Şebeke gerilimi ölçümü
 • Seçici topraklama direnci ölçümü
 • Süreklilik ölçümleri
 • Termografik muayene
 • Toprak direnci ölçümü
 • Transformatör ölçümleri
 • Voltaj harmonik ölçümü
 • Yalıtım (izolasyon) direnci ölçümleri
 • Yangın tesisatı muayenesi
 • Yıldırım koruma ölçümleri
 • Yüksek gerilim ölçümleri

Bu çalışmalarda, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı standartlar dikkate alınmakta ve kusursuz bir biçimde hizmet verilmektedir.