EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Hizmetleri

Günümüzde kalite, günlük yaşamın her alanına girmiştir. Artık insanlar sadece üretim ile ilgilenmiyor, aynı esnada üretimin kaliteli olması ile daha fazla ilgileniyor. Klasik anlamda kalite, bir ürünün belirlenen veya ileride olabilecek ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

kalite-saglik-guvenlik-ve-cevre-hizmetleri

İşletmelerde etkin bir kalite güvence sisteminin uygulanması, birçok fayda sağlamaktadır. Herşeyden önce işletmede geliştirilmiş, iyileştirilmiş ve süreklilik gösteren bir kalite sağlanmış olmaktadır. Çünkü kalite tesadüfen elde edilemez, düzenli ve sistematik faaliyetlerin takip edilmesi gerekir. Bu faaliyetler planlama (yani amaç ve hedeflerin belirlenmesi), uygulama (yani belirlenen politikaların sonuca ulaştırılması), kontrol etme (yani faaliyetlerin denetlenmesi) ve önlem alma (yani harekete geçme) şeklinde ifade edilen PUKÖ döngüsü ile gerçekleştirilmektedir.

Kısaca kalite güvence sistemlerinde bu döngünün uygulanması ile sistem sürekli denetlenmekte, elde edilen geri bildirimler ile uygunsuz durumların istatistiksel verileri oluşturulmakta ve bu verilerin ışığında gerekli önlemler alınarak problemler kaynağında çözümlenmektedir.

İşletmelerin gelişimi açısından, yetkili kuruuşlar tarafından sağlanan kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, inşaat ölçüm, test ve analizleri kapsamında kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri alanında birçok hizmetler vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Entegre yönetim sistemleri belgelendirmesi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi
 • Hizmet kalitesinin belgelendirmesi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirmesi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi
 • Ürün güvenliği
  • RoHS uyum belgelendirmesi
  • REACH direktifi kapsamında kimyasal güvenlik değerlendirmesi
  • Acil durum müdahale hizmetleri
  • Operasyonel güvenlik hizmetleri
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • Ürün güvenliği ve sürdürülebilirlik
  • Sürdürülebilir proses tasarımı
  • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
  • ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi
  • ISO 14064 Sera Gazları Denetimi ve Hesaplaması
  • ISO 14067 Karbon Ayak İzi
  • Yeşil binalar
  • Atık ve geri dönüşüm hizmetleri
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.