EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Araştırma Hizmetleri

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, gelişmiş teknolojik cihazlar ve yöntemlerle, demir, krom, kömür, mermer ve benzeri cevherleri ve maden rezervlerini, kullanılan cihazların elverdiği ölçüde derinlere inerek araştırmaktadır. Bu maden araştırmalarında, gerekli galeri ve tüneller açılarak, maden rezervlerinin ve cevher tabakalarının derinliği, kalınlığı, uzantıları, çatlakları, mostra başlangıç ve bitiş yerleri tespit edilmektedir.

arastirma-hizmetleri

Maden işletmeleri açısından yer kabuğunda maden yataklarının araştırılması, cevher bölgelerinin tespit edilmesi ve yatakların şekil, konum ve derinlik bilgilerinin öğrenilmesi son derece önemlidir.

Maden yatakları araştırılırken, madeni oluşturan mineral veya minerallerin yoğunluğu, elektriksel iletkenliği ya da mıknatıslanma özelliği gibi bazı unsurlar önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında maden yatağının cinsi, cevherleşme şekli ve yan kayaç türüne göre uygulanacak maden araştırma yöntemleri de farklılık göstermektedir.

Genel olarak maden arama hizmetleri şu çalışmaları kapsamaktadır: test ve laboratuvar çalışmaları (jeokimya, jeometalürji, kaynak denetimi, yeraltı suyu ve hidrojeolojik araştırmalar, kapsam belirleme çalışmaları, cevher kütlesi modelleme, kaynak değerlendirme, kaynak denetimi, çevresel etki değerlendirmesi), proje yönetimi ve tasarımı çalışmaları (kazı programı denetimi, cevher numunesi alma ve karot loglama) ve veri yönetimi ve dokümantasyon çalışmaları (veritabanı yönetimi, haritalandırma ve veri depolama).

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile madencilik alanında faaliyet gösteren işletmelere, madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında çok sayıda analitik hizmetler vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Keşif yönetimi cevher hizmetleri
 • Veritabanı yönetimi ve haritalandırma hizmetleri
 • Veri depolama
 • Cevher kütlesi modelleme ve kaynak tahmini
  • Joistatistik ve blok modelleme
  • Kaynak değerlendirme ve sınıflandırma
 • Teknik raporlar
 • Jeometalürji yapısı
 • Çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi
 • Yeraltı suları ve hidrojeolojik araştırmalar
  • Yeraltı suları havza araştırmaları
  • Hidrojeokimya
  • Yüzey suyu araştırmaları
 • Jeoteknik ve kaya mekaniği testleri

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.