EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Proje Yaşam Döngüsü Hizmetleri

Bir işletmede, herhangi bir poje, işletmenin devam eden diğer faaliyetleri ile uygun bağlantılar kurularak, daha iyi bir denetim ve yönetim sağlamak üzere çeşitli aşamalara bölünebilir. Bütün bu aşamalar proje yaşam döngüsünü oluşturmaktadır.

proje-yasam-dongusu-hizmetleri

Elbette işletmenin faaliyet alanına giren birçok proje bulunabilir. Bu projeler karmaşıklık seviyesi ve boyutları bakımından birbirinden farklıdır. Yine de bütün projeler şu yaşam döngüsü çerçevesine oturmaktadır:

 • Projenin başlaması
 • Hazırlık ve organizasyonel çalışmalar
 • Proje çerçevesinde yapılması gereken faaliyetler
 • Projenin kapanması

Bir projenin yaşam döngüsü boyunca görülen etkilenmeler şu şekiledir:

 • Bir projenin ürün nihai özelliklerini etkileme gücü, proje başlangıcında en yüksek seviyededir. Proje sona yaklaştıkça bu etki düşer.
 • Hataları ve değişiklikleri düzeltme maliyeti, proje sonuna doğru yükselmeye başlar.
 • Risk ve belirsizlik ve proje elemanlarının etkileri, projenin başında çok yüksek seviyededir. Projede sona yaklaştıkça bu etki düşer.

İşletmeler faaliyet alanlarına göre hedefler belirler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar, projeler veya faaliyetler (operasyon) olarak tanımlanır. İşletmeler genelde ya projelere ya da operasyona yoğunlaşır. Bazen her ikisine bir yoğunlaşır.

Projelerin ve günlük işlerin ortak özellikleri şunlardır: planlanır, yürütülür ve denetlenirler, belli alt süreçlere ayrılabilirler, sınırlı kaynaklar ile gerçekleştirilirler ve temelde işletmenin stratejik planlarına veya hedeflerine uygundur.

Ancak projelerin ve günlük işlerin hedefleri farklıdır. Bir projede hedefe ulaşıldığı zaman proje sona erer. Günlük işler ise sürekli tekrarlanır. Günlük işlerin hedefi işletmelerin sürdürülebilir olmasıdır.

İşletmelerin kültürleri ve yaklaşımları, projenin hedefine ulaşması açısından bir hayli etkilidir. Süreçler işin nasıl yapılacağını, bu işi yapmak için hangi yöntemlerin uygulanacağını ve işin nasıl kolaylaştırılacağını belirler. İşletmenin yapısı, projelerin nasıl yürütüleceğini ve kaynakların nasıl kullanılacağını etkileyen faktörlerdir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, enerji ölçüm, test ve analizleri kapsamında proje yaşam döngüsü hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Tasarım incelemesi ve denetim hizmetlerii
 • Ekipman üretimi esnasında sağlanan hizmetler
 • İnşaat ve devreye alma esnasında sağlanan hizmetler
 • Fonksiyonel güvenlik hizmetleri

Bütün çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.