EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Enerji Kaynakları

Enerji kaynakları içinde elektrik üretiminde temel enerji kaynakları, doğal gaz (yüzde 50), hidrolik (yüzde 25) ve kömürdür (yüzde 25). Yapılan hesaplamalara göre hidrolik enerji potansiyelinin üçte ikisi kullanılmamaktadır. Buna karşılık ülkemizde doğalgaz ve petrol kaynakları yok denecek kadar azdır. Dünya genelinde ise fosil kaynaklar artık bitmek üzeredir. Bugün ülkemiz enerji kaynakları açısından, bir yandan dışa bağımlılık bir yandan da doğal kaynakların tükeniyor olması yüzünden ciddi problemlerle karşı karşıyadır.

enerji-kaynaklari

Günümüzde enerjiye, modern yaşamın her aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Artık enerji olmadan insan yaşamı düşünülemez. Ancak diğer yandan doğal kaynaklar tükenmektedir ve bugünden önlem alınmazsa gelecek nesilleri karanlık günler beklemektedir.

Ülkemizde de enerjinin ekonomik, güvenli ve verimli kullanımı konusunda resmi politikalar uygulanmaktadır. Bu çerçevede yenilenebilir enerji üretimi teşvik edilmektedir. Enerji kaynaklarının çeşitliliğini ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmak konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayı zamanda sera gazı emisyonlarının düşürülmesi, atık ürünlerin değerlendirilmesi ve doğal çevrenin korunması konusunda insanlar bilinçlenmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, enerji ölçüm, test ve analizleri kapsamında enerji kaynakları konusunda birçok hizmetler vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Akaryakıtlar (ticaret gözetimi, yakıt harmanlama, yakıt katkısı ve yakıt iyileştirme gibi)
 • Akaryakıt laboratuvar hizmetleri (biyoyakıt testleri, ham petrol ve hammadde testleri, emisyon testi, motor performans testi, benzin testleri ve jet yakıtı testi gibi)
 • Akaryakıt kalibrasyon hizmetleri (ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu, karayolu ve demiryolu kalibrasyonu, gemi ve barç kalibrasyonu ve tank kalibrasyonu gibi)
 • Akaryakıt tetkik ve süreç takibi hizmetleri
 • Akaryakıt numune yönetimi ve dağıtımı hizmetleri
 • Akaryakıt teknik destek ve optimizasyon hizmetleri
 • Akaryakıt teminat hizmetleri
 • Akaryakıt tesis ve terminal operasyon hizmetleri
 • Akaryakıt gemi sefer analizi ve kayıp kontrolü
 • Yakıt gazları
 • Kömür analizleri
 • Nükleer yakıtlar
 • Alternatif yakıtlar
 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.

Enerji Kaynakları