EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Survey

Draft Survey

Yükleme yapılan limanında veya boşaltma yapılan limanda, yüklenen malların miktarı, gemi işleteni, taşıma firması veya gemiyi kiralayan tarafından talep edilecek draft survey çalışması ile tespit edilmektedir. Draft survey çalışması, dökme yüklerde yüklenen veya boşaltılan malların ağırlığını belirlemek amacı ile yapılan teknik bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntemin uygulaması yüz yıl öncesine dayanmaktadır. Dökme yüklerin ağırlığını belirlemede kolay uygulanan ve çok doğru sonuç veren draft survey hesaplamaları, konişmentolar hazırlanırken ve çeşitli ücretler ve liman vergileri hesaplanırken temel teşkil etmektedir.

Draft Survey

Aslında bu yöntemin prensibi, 2200 yıl kadar öncesi Arşimet tarafından bulunan suyun kaldırma kuvveti yasasına dayanmaktadır. Bir geminin, suya indirildiği anda ne kadar su taşırdığı Arşimed’in bu yasasına göre kolayca hesaplanabilir. Bu nedenle bir gemiye yüklenen veya gemiden indirilen yüklerin ağırlığını tespit etmek adına, geminin bu işlem esnasında taşırdığı su miktarını ölçmek yeterli olmaktadır.

Buna göre bir geminin, yükleme veya tahliye işlemleri öncesindeki taşırdığı su miktarı ile geminin yüklenmesi ve yüklerin boşaltılması sonrasında taşırdığı su miktarı arasındaki fark, yüklenen veya boşaltılan yükün ağırlığını vermektedir.

Bu yöntemin resmi prosedürü, 1992 yılında yayınlanan UN ECE/ENERGY/19 sayılı kömür yüklemelerinde draft survey hesaplamaları için standart ve prosedürler dokümanıdır. Ayrıca gözetim kuruluşları denetçileri, hesaplamalarda üst düzey draft survey programları kullanmaktadır.

Gözetim ve survey kuruluşları tarafından gerçekleştirilen draft survey hesaplamaları sonunda düzenlenen raporlar, birçok ülkenin gümrük idareleri tarafından kabul görmektedir. Eğitimli ve deneyimli uzman denetçiler, gemi kaptanı ile birlikte bu çalışmaları yapmaktadır. Suyun kaldırma kuvveti ilkatiden yola çıkılarak, geminin stabilite cetvellerinin de yardımı ile geminin boş ve yüklü durumdaki ağırlıkları hesaplanmakta ve yüklenen malların ağırlığı bulunmaktadır.

İthalat veya ihracat işlemlerine konu kuru dökme ticari yüklerin gemi ile lojistiğinda, bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eğitimli ve deneyimli, uzman bir kadro ve güçlü bir teknik altyapıya sahip olan kuruluşumuz, deniz survey hizmetleri kapsamında, müşterilerine draft survey hizmetleri de vermektedir. Draft survey hesaplamaları, daha önce hazırlanmış olan draft survey ile miktar tespiti prosedürüne uygun olarak profesyonel bir biçimde gerçekleştirilmektedir.