EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Survey

Kaza Sörveyi

Denizcilik sektöründe gelişen yeni teknolojiler ile bir yandan gemi boyutları, hızları ve tonajları büyürken bir yandan da gemi trafiği bir hayli artmıştır. Bu gelişme bir yandan da özellikle dar boğazlarda ve kanallarda yaşanan gemi kazalarını tetiklemiştir. Ülkemiz kıyıları ve özellikle boğazlar, önemli bir deniz ticaret yoludur ve deniz kazaları riskinin dünyada en yüksek olduğu bölgelerden biridir.

Kaza Sörveyi

Deniz kazaları beraberinde hayati, ekonomik ve çevresel riskleri de taşımaktadır. Bu açıdan deniz kazaları riskini en aza indirmek ve gemilerde seyir güvenliğini sağlamak son derece önemli bir konudur.

İstatistiklere bakılırsa, deniz kazalarının büyük bir bölümü, kıyı alanlarında ve deniz trafiğinin yoğun olduğu kanallarda ve boğazlarda meydana gelmektedir. Sadece bu alanlarda alınacak önlemler, deniz kazalarının sayısında ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Bu da sadece can ve mal kayıpları açısından değil denizlerin kirlenmesi açısından da önemli bir sonuçtur.

Deniz taşımacılığının katitisiz, verimli, güvenli ve çevreye uyumlu bir biçimde yapılmasında limanların ve suyollarının, altyapı, sistem ve hizmetlere yönelik planlama, örgütleme, uygulama ve kontrol faaliyetleri ile yönetilmesi önemli bir faktördür. Ancak buna rağmen önlenemeyen deniz kazalarında, kazanın oluş şeklinin, kazada etkili ihmal ve sorumlulukların, kazanın gemide ve taşınan yükte neden olduğu hasarların tespit edilmesi, taraflar ve özellikle sigorta şirketleri ve P&I kulüpleri açısından çok önemlidir.

Gözetim ve survey kuruluşlarının deneyimli eksperleri, deniz kazalarını tarafsız ve bağımsız bir bakış açısı ile incelemekte ve rapor düzenlemektedir.

Deniz kirliliği ve çevre riski yaratması bakımından özellikle petrol taşımacılığı yapan tankerlerin neden olacağı kazaların sonuçları büyük boyutludur. Yaşanan birçok tanker kazasında petrol, deniz çevresini, doğayı ve bölgede yaşayan insanları, hem sağlık hem de ekonomik açılardan kötü etkilemiştir. Bu nedenle tanker kazalarını önlemek kadar kaza sonrasında ortaya çıkan zararların tespit edilmesi ve tazmin edilmesi de önemli olmaktadır. Bu yüzden kaza sörvey çalışmaları, tarafların anlaşmaları ve tazminat konularında güvenilir ve sağlam bir kanıt teşkil etmektedir.

Kuruluşumuz tarafından P&I / H&M surveyleri kapsamında, talep eden müşterilere kaza survey hizmetleri sağlanmaktadır.