EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Hizmetler

Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Sürdürülebilirlik, aşağıdakiler dahil birçok nedenle çok önemlidir:

surdurulebilirlik-hizmetleri

 • Çevresel kalite: Sağlıklı topluluklar için temiz havaya, doğal kaynaklara ve toksik olmayan bir ortama ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Büyüme: İnsanların sayısı arttıkça enerji, su ve yaşam alanı gibi kaynaklara daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.
 • İnsan sağlığı: Çevre kalitesi, insan ve toplum sağlığını etkilemektedir ve birçok sağlık sorunu doğrudan hava ve su kalitesi ile alakalıdır.

Sürdürülebilirlik kavramı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılamak anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı, çevrenin korunması, sosyal sorumluluk ve ekonomik gelişme olmak üzere üç bileşene sahiptir. Genel olarak sürdürülebilirlik, öncelikle çevre koruma ile ilişkilendirse de, esasen insan ve toplum sağlığı ile yakından alakalıdır. Bütün sürdürülebilirlik çabaları, toplum için çevre sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu sürdürülebilirlik hizmetlerini verir.

 • Karbon hizmetleri
 • Enerji hizmetleri
  • Enerji denetimi
  • ISO 50001 Enerji yönetimi sistemi
  • Enerji optimizasyonu
  • Enerji tasarruf ölçümleri ve denetimleri
 • Sürdürülebilir proses tasarımı hizmetleri
  • Ölçekli inceleme ve deney hizmetleri
  • Biyoyakıt hizmetleri
  • Pilot tesis incelemeleri
  • Proses denetimi ve optimizasyonu
  • Tiyosülfat liçi
 • Altyapı ve bina hizmetleri - Yeşil binalar
 • Ürün ve ambalajlama hizmetleri
 • Mahsul ve orman hizmetleri
  • Orman yönetimi belgelendirmesi
  • ISO 14064 sera gazı hesaplaması ve denetimi
 • Organizasyon ve etkinlikler
  • BS 8555 çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması
  • ISO 20121 sürdürülebilir etkinlik yönetimi
 • Sonlandırma, planlama ve süreç takibi hizmetleri
 • Atık ve geri dönüşüm hizmetleri
 • Çevresel denetim hizmetleri
 • Ekonomik sürdürülebilirlik hizmetleri
  • Müşteriye özel denetimler
  • Ekvator prensipleri bağımsız inceleme
  • ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi
  • ISO 31000 risk yönetimi farkındalık
 • Sosyal sürdürülebilirlik hizmetleri
  • ISO 26000 Sosyal sorumluluk sistemi
  • ISO 26000 performans değerlendirme
  • OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği sistemi
  • SA 8000 sosyal sorumluluk belgelendirmesi
  • Sosyal sorumluluk denetimleri
  • Tedarik zinciri yönetimi

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri verir.Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uygulanır.

Sürdürülebilirlik Hizmetleri