EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Hizmetler

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Son yıllarda, büyük aksilikler, krizler ve kazalar ile karşılaşma sıklığı, işletmelerin güncel ve proaktif bir yaklaşım uygulayarak güvenliği daha ciddi bir biçimde ele almalarını gerektirmiştir. Geleneksel güvenlik programları genel anlamda reaktif ve olay incelemeleri temeli üzerine kuruludur. Oysa güvenlik yönetimi sistemleri günümüzde daha proaktif, katılımcı ve ticari faaliyetlerle daha iyi entegre olan, kuralcı bir tarzdan daha çok kendi kendini düzenleyen ve performans odaklı bir modele geçmiştir. Güvenlik yönetim sistemlerinde artık bundan dolayı ISO 31000 standardı gibi uluslar arası standartlar esas alınır. 

risk-degerlendirmesi-ve-yonetimi

Uzun yıllar boyunca, toplam kalite yönetimi ilkeleri, çeşitli sağlık ve güvenlik sistemleri geliştirmek için bir temel oluşturmuştur. Günümüzde toplam güvenlik yönetimi kavramı, performans ve sürekli iyileştirme sağlamak için elverişli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve pazarda sürdürülebilir bir avantaj sağlayan performans odaklı bir yaklaşım ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu yeni sistemlerde güvenlikte stratejik bir yaklaşım benimsenmekte, performans değerlendirmesine vurgu yapılmakta, çalışanlar bilinçlenmekte, çeşitli risk analizi yöntemleri uygulanmakta ve sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. Tam bir güvenlik yaklaşımında iş süreçleri, işletmedeki tüm süreçleri etkileyen bir sürekli gelişim kültürü içinde çeşitli güvenlik teknikleri ile bütünleştirilmektedir. Bu yeni yaklaşımda güvenlik hedefi, iş süreçlerinin analiz sonuçlarına dayanır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetlerini verir.

 • Ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi
 • Çevresel durum tespit denetimi
 • Yeraltı suları kaynak riski belirleme
 • İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
 • ISO 31000 risk yönetim sistemi
 • Teknik durum tespiti
  • Veri depolama
  • Tasarım incelemesi ve denetimi
  • Fizibilite araştırması
  • Jeometalürjik inceleme
  • Periyodik operasyon denetimi
  • Pilot tesis incelemeleri
  • Saha değerlendirmesi
  • Teknik raporlar
 • Güvenlik yönetimi
  • ISO 20000 IT belgelendirme
  • ISO 27001: 2013 bilgi güvenliği yönetim sistemi
  • ISO 28000 tedarik zinciri güvenlik yönetimi
  • Güvenlik tetkikleri
  • TickIT belgelendirme

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulur.