EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Hizmetleri

Günümüzde başarılı işletmelerin tamamı, kalite, sağlık, güvenlik ve çevre konusunda taahhütte bulunmaktadır. Bu taahhüt sadece işletmenin üst yönetimin değil, işe yeni başlayan en alt kademedeki çalışanlar dahil herkati sorumluluğundadır. İşletmeler bu taahhütleri ile müşteri tabanını korumakta ve genişletmekte, aynı esnada itibarını ve imajını arttırmaktadır.

kalite-saglik-guvenlik-ve-cevre-hizmetleri

İşletmeler bu taahhütleri ile çevreyi korumaya, iş kazalarını önlemeye ve işyeri güvenliğini sağlamaya kararlıdır ve yüksek doğruluk ve performans standartlarına dayanan bir strateji ile bu kararlılıklarını göstermektedir.

Petrol ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de ana hedefi müşterilerin gereksinimlerini karşılamak, yasal düzenlemelere cevap vermek ve çalışanlar, varlıklar, donanım ve çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için işletmeler, kalite, sağlık ve güvenlik ve çevre konularına odaklanmakta ve ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartlarına uygun entegre bir sistem içinde çalışmaktadır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile petrol ve doğalgaz ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında başlıca şu kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetlerini vermektedir:

 • ISO 29001 Petrol ve gaza ilişkin kalite yönetim sistemi
 • Entegre yönetim sistemleri belgelendirmesi
 • ISO 10002 Kalite yönetimi müşteri memnuniyeti belgelendirmesi
 • ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi
 • OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği belgelendirmesi
 • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirmesi
 • İşyeri ve sanayi hijyeni hizmetleri (otam havası kalitesi hizmetleri, asbest tanımlama hizmetleri, elektromanyetik saha kontrolü hizmetleri, kapalı ortam hava kalitesi hizmetleri ve diğerleri)
 • Güvenlik hizmetleri
 • Çevresel değerlendirmeler ve yönetimi hizmetleri
 • İklim değişim hizmetleri (biyojenik CO2 emisyonları, Avrupa Birliği emisyon ticaret şeması, ISO 14064 Sera gazı hesaplaması ve denetimi, ISO 14067 Karbon ayak izi ve diğerleri)
 • ISO 14001 Çevre yönetimi sistemi
 • Çevresel veri yönetimi
 • Ürün güvenliği hizmetleri
 • Sürdürülebilirlik hizmetleri (sürdürülebilir proses tasarımı hizmetleri, altyapı ve bina hizmetleri, sonlandırma, planlama ve süreç takibi hizmetleri ve diğerleri)
 • Risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetleri

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da petrol ve doğalgaz ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Hizmetleri