EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Proje Yönetimi Hizmetleri

Proje, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için organize edilen faaliyetler bütünüdür. Proje yönetimi dendiği zaman, kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumlar esas alınarak, bir projenin en etkin şekilde hayat geçirilmesi için insan, araç gereç ve malzeme gibi kaynakların planlanması, kontrol edilmesi ve yönetilmesi ifade edilmektedir. Başarılı bir biçimde yönetilen projeler, taahhüt edilen fonksiyonları yerine getiren, müşterinin talep ettiği zamanda, hatta öncesinde teslim edilen ve belirlenen bütçe içinde gerçekleştirilen projelerdir.

proje-yonetimi-hizmetleri

Doğru uygulanan bir proje yönetimi ile, insan, araç gereç, malzeme, para ve bilgi etkili kullanılır, uygun maliyette, zamanda ve beklenen kalitede performans sağlanır, işletme hedeflerine zamanında ulaşılır ve işletme değişen sosyal, ekonomik, politik ve teknik koşullara karşı korunmuş olur.

Etkin bir proje yönetimi, proje amacının saptanması, gerekli kaynakların ve zamanın tespit edilmesi, proje organizasyonun yapılması, proje yöneticisi ve projede görev alacakların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması ve bütçenin hazırlanması gibi süreçlerden geçer.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere, endüstriyel üretim ölçüm, test ve analizleri kapsamında proje yönetimi konusunda birçok hizmetler vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Süreç hızlandırma hizmetleri
  • Proje takip hizmetleri
  • Yapım kontrolü hizmetleri
  • Fonksiyonel güvenlik hizmetleri
  • Tasarım incelemesi ve denetim hizmetleri
  • Yönetim sistemleri ve belgelendirmesi (fark analizi tetkiki, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi)
  • Teknik personel hizmetleri
  • Proje yönetimi hizmetleri
  • Rusya’daki endüstriyel projeler (ölçüm onay belgesi ve yönetmeliğe uygunluk proje yönetimi gibi)
  • Zorunlu ve ihtiyari gözetim (hizmet içi gözlemler, devreme çalışmaları esnasında gözetim ve teknik destek ve risk temelli gözetimler gibi)

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.