EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Gözetim

Denetim Hizmetleri

2006 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı,

denetim-hizmetleri

 • Gemilerdeki malzeme, teçhizat ve diğer ekipmanların, gemi çalışanlarının ve işletim prosedürlerinin, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olmasını,
 • Gemilerin neden olduğu deniz kirlenmesinin önüne geçilmesi ve denizlerin güvenliğinin sağlanması konularında uluslar arası sözleşmelere uygun olmasını ve
 • Bu yönde yapılacak denetimlere ve uygulanacak yaptırımlara ve belgelendirilmelere yönelik esasların belirlenmesini sağlamaktır.

Sözü edilen yönetmelik esasları şu tür gemileri ve yapıları kapsamaktadır:

 • Türk gemileri
 • Yurt dışında inşa edilen ve tamamlandığında bir Türk gemisi olacak gemiler
 • Uluslararası yasal düzenlemelerde öngörülen sınırlamalar içinde Türk deniz yetki alanlarında bulunan yabancı gemiler
 • Ülkemizde yapım, dönüştürme veya onarımları süren gemiler
 • Ülkemizde inşa veya tescil edilen deniz yapıları
 • Türk sularında faaliyette olan diğer deniz yapıları

Bu yönetmeliğe göre denetim faaliyetleri, ilgili yerli yasal düzenlemelerin uluslar arası sözleşmelerin hükümlerini yerine getirmek için yapılan bütün denetim faaliyetlerini, onayları, doğrulamaları, belgelendirmeleri ve diğer kontrol faaliyetlerini içermektedir.

Bunun yanı sıra müşterilerin talepleri doğrultusunda denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için şu amaçlara yönelik denetim hizmetleri de verilmektedir:

 • Yasal düzenlemelerden ve taraflar arasında yapılan sözleşmelerden kaynakalanan yükümlülüklere uygunluk sağlamak
 • Çevresel riskleri minimize etmek
 • Faaliyet hatalarını önlemek ve maliyetleri düşürmek
 • Faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği esasları doğrultusunda yürütmek
 • Çalışanlara gerekli eğitimleri vermek ve onların motivasyonunu sağlamak
 • Diğer işletmeler ile rekabete önde olmaya çalışmak
 • Verilen hizmetlerde müşterilerin güvenini kazanmak
 • Faaliyet sonuçları itibariyle cezalı duruma düşmemek ve cezai yaptırım risklerini ortadan kaldırmak

Bunu sağlamak için gözetim kuruluşları aynı esnada denetim hizmetleri de vermektedir. Deneyimli ve eğitimli denetçileri işletmelerin birçok yöndeki denetim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gözetim kuruluşları, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen uluslar arası gözetim şirketi statüsü ile bu hizmetleri vermektedir ve düzenledikleri raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir (Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği).

Üretimin artması, ticari faaliyetlerin genişlemesi ve çok uzak mesafelere bile mal gönderilmesi, gelişen teknolojiler ile birlikte kolaylaşmıştır ancak aynı oranda ithalat ve ihracat yapan şirketler malların yüklenmesi, lojistiği ve boşaltılması gibi konularda daha titiz ve dikkatli olmaya başalmışlardır. Keza ticareti yapılan malların yüksek standartlarda olması ve iyi koşullarda teslim edilmesi konularında işletmelrin beklentileri yükselmeye başlamıştır.

Kuruluşumuz denetim hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Sevkiyat öncesi denetim
 • Depolama ve istifleme denetimi
 • TML testi
 • Ambar-kapak testi
 • Suyun girdiği kaynağın tespit edilmesi
 • Gemi tanklarındaki boşluk ve kalite hesaplamaları
 • Belirlenen kargo için gemi ambarlarının uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Tank temizlik denetimi
 • Sıcaklık tespiti
 • Tahliyenin ve yüklemenin denetlenmesi
 • Kargo dağılımının kaydedilmesi
 • Malzeme gözetimi ve elleçleme
 • Nihai ürün denetimi
 • Depolamayla ilgili müdahaleler
 • Hasar kontrolü
 • Kalite kontrolü
 • Eksiklik kontrolü
 • Ağırlık kontrolü (iskele ve kantar)
 • Puantaj ve stoklanmış olan ürünlerin kontrolü
 • Tartım denetimi
 • Numune alımı ve numune hazırlama
 • Rutubet tespiti
 • Tane boyutu testi
 • Akışkanlık testi
 • Protesto mektupları