EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Endüstriyel Güçlüklere Karşı Hizmetler

Madencilik faaliyetleri, ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Maden ürünleri, sanayi, enerji ve inşaat gibi birçok sekktörün temel girdilerini teşkil etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sürecinin ana itici gücü madencilik faaliyetleridir. Bu ülkelerin kalkınmalarında maden zenginlikleri başlıca faktördür. Ancak ülkemizde madencilik sektörü, olması gereken yerden çok uzaktadır. Bugüne kadar yeterli destek verilmediği gibi, bu sektör genel anlamda göz ardı edilmiş ve teknoloji kullanımı, üretim yöntemleri ve verimlilik açısından diğer ülkelerle rekabet edecek düzeyin çok gerisinde kalmıştır. Bugün madencilik sektörünün önündeki en büyük engel, sektöre yön verecek kalıcı ve çağdaş bir madencilik politikasının olmamasıdır. Bugünkü durumda, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve işleyiş şekli itibariyle de sektörün bir atılım yapması mümkün görülmemektedir.

endustriyel-gucluklere-karsi-hizmetler

Oysa ülkemiz yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Son yıllarda ciddi boyutta maden arama çalışmaları yapılmamıştır, ancak buna rağmen ülkemiz, bor, mermer, toryum ve pomza gibi madenlerde zengin rezervlere sahiptir. Bunun yanı sıra krom, manyezit, feldspat, barit, kömür, altın ve gümüş rezervleri de olukça büyüktür. Bu maden varlıklarının toplam değeri 2 trilyon Dolar’ın üzerindedir. Ancak bu potansiyele rağmen yıllık maden üretim miktarı 2 milyar Dolar’ın biraz üzerinedir. İhracat rakamları ise 500 milyon dolar seviyesindedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile madencilik alanında faaliyet gösteren işletmelere, madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında çok sayıda endüstriyel güçlüklere karşı hizmetler vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Enerji kaynakları
  • Uranyum
  • Biyoyakıtlar
  • Kömür yatağı metan hizmetleri
   • İyileştirilmiş gaz analizi
   • Yerinde gaz belirlemeleri
 • Stratejik metaller
  • Kaya gazı çalışmalarına yönelik hizmetler
  • Altın hizmetleri
  • Grafit ve nadir toprak elementleri
  • Demir cevheri
  • Lityum
  • Tantal ve niobyum
 • Teknolojik gelişme hizmetleri
  • Hareketli metal iyonları teknolojisi
  • Jeometalürjik inceleme
  • Siyanür geri kazanım teknolojisi
  • Stok sahası envanter ölçümü
 • Çevresel sorunlar

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.