EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Belgelendirme

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yayınlanmıştır. Bu kanun 2013 yılında başlayarak aşağıda verilen geçiş planı uyarınca iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti ile ilgili bazı yükümlülükler getirmiştir:

iso-45001

 • Çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerleri için 1 Ocak 2013 yılından itibaren
 • Çalışan sayısı 50’den az olan ancak tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 1 Ocak 2014 yılından itibaren
 • Kamu kuruluşları ile çalışan sayısı 50’den az olan ancak az tehlikeli işyerleri için 1 Temmuz 2014 yılından itibaren (bu geçiş tarihi ardından 1 Temmuz 2016 tarihine ertelenmiştir)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, imal eden ve çalışan bütün çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacı ile ve bu yöndeki kayıpları en aza indirmek için önemlidir.

İşyerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ciddi rakamlara ulaşmıştır. Can kaypıları yanında yaralanmalar sakatlanmalar ve önemli maddi zararlar yaşanmaktadır. Hem çalışanların sağlığı hem de ekomik kayıpların önlenmesi için İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine önem vermek gerekmektedir.

Yasanın öngördüğü belli başlı kazanımlar şunlardır:

 • Çalışanlar, yaptıkları işin tehlike sınıfına bağlı olarak belli aralıklarda düzenli sağlık kontrolünden geçirilecek
 • Çalışanlara, yaptıkları için tehlike sınıfına göre işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğini esas alan eğitimler verilecek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların görüşleri alınacak
 • İşletmeler tarafından acil durum planları yapılacak ve yılda en az bir defa tatbikat yapılacak
 • Kazalar meydana gelmeden önce işletmelerde risk değerlendirme çalışmaları yapılacak (bu çalışma tehlike sınıfına göre belirlenen aralıklarda yapılacak)
 • Çalışanlar, kendilerini hayati bir tehlike içinde görüyorlarsa, çalışmaktan kaçınabilecek
 • İşletmeler verimli ve nitelikli bir çalışma ortamı hazırlamak zorunda olacak
 • İşletmeler önleyici bir yaklaşım göstermek ve çalışanların sağlık ve güvenliği sağlamak zorunda olacaklar

Kısaca resmi kuruluşlarda olsun özel şirketlerde olsun bütün çalışanların güvende olması sağlanacak.

Aslında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda bir standart geliştirmekte ağır davranmıştır. Bunda belki 1999 yılında çıkarılan OHSAS 18001 standardının varlığı etkili olmuştur. Ancak günümüzde insanlar aldıkları ürün veya hizmetlerin sadece kaliteli ve güvenilir olmasını aramamakta, bunun yanı sıra üretim yapan işletmelerin sosyal sorumluluklarını da sorgulamaktadır. İşletmeler artık çalıştırdıkları elemanların iş sağlığı ve güvenliği ile de ilgilenmek zorundadır. İnsanlar işletmelerin bu konuda yasal düzenlemelere ne kadar uyduklarını, çalışanları için ne kadar güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı kurduklarını ve çalışma ortamını ne kadar iyileştirdiklerini de sorgulamaktadır.

Bu nedenle Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını hazırlamak için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar hala tamamlamış değildir. Bu standart yayınlandığı zaman, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yerini alacaktır.

Kuruluşumuz, yayınlandığı andan itibaren ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmelere deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile belgelendirme hizmetleri verecektir.