EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Belgelendirme

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 standardı, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak isteyen her çeşit kuruluşa destek olmak amacı ile, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bir yönetim sistemi standardıdır. Bütün işletmelerin temel görevi yasal düzenlemelere uymaktır ve bu görev taşıdıkları sosyal sorumluluğun asli bir unsurudur. Bunu dikkate alan ISO, işletmeleri sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin ötesine geçirmek ve bu yönde teşvik etmek amacı ile ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardını geliştirmiştir.

iso-26000

Uluslararası Standartlar Örgütü’nin bir alt komitesi olan Tüketici Politikaları Komitesi 2001 yılında sosyal sorumluluk alanında uluslar arası bir standardın hazırlanması yönünde ilk adımı atmıştır. 2004 yılında böyle bir standardın hazırlanmasına karar verilmiş, 2005 ile 2010 yılları atasında 100’e yakın farklı ülkede görev yapan 600’dan fazla yetkili tarafından bu standard oluşturulmuş ve 2010 yılında ISO 26000 standardı yayınlanmıştır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı, sosyal sorumluluk alanında ortak bir anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Bu konuda yeni araçlar ve girişimler üretmekten çok, mevcut uygulamaların ve düzenlemelerin iyileştirilmesinden yanadır. Bu nedenle ISO 26000 standardı, isteğe bağlı olan ve gönüllü uygulanan bir standarttır ve uygulamak isteyen işletmelere bir rehber niteliğindedir. Aynı zamanda belgelendirmeye yönelik değildir. İşletmelerin belgelendirilmesi amacı ile tasarlanmamıştır. Kapsamında herhangi bir gereksinim öngörülmemiştir ve herhangi bir uygunluk değerlendirme çalışmasına uygun değildir.

Yukarıda da değinildiği gibi global bir mutabakat sonucunda tasarlanmıştır. Bu yüzden de dünya çabında ilgi görmüştür ve saygınlık kazanmıştır. Bu özelliği ile de çalışma yaşamına sosyal sorumluluk alanında rehberlik eden önemli uluslar arası araçlardan biridir.

Çeşitli sektörlerden işletmeler, sivil toplum kuruluşlarından, tüketicilerden ve müşterilerden gelecek çeşitli taleplere kolayca ve hızlıca cevap verebilmeleri için ISO 26000 konusundaki farkındalıklarını arttırmak zorundadırlar.

ISO 26000 standardının temel özelliği, gereklilikleri ortaya koyması değil, işletmelere rehberlik etmesidir. Bu nedenle belgelendirmeye konu değildir. Esas olarak işletmelere sosyal sorumluklarının neler olduğunu gösterir ve sosyal sorumluluk için faaliyetlerinde etkili olmak için gerekli ilkeleri açıklar.

Bu ilkelerin başında da işletmelerin toplum ve çevre üzerinde neden oldukları etkilere yönelik hesap verme sorumluluğu gelmektedir. Bunun için işletmeler etik davranmak ve karar ve faaliyetlerde şeffaf olmak zorundadırlar. Aynı zamanda yerli ve yabancı yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar. En önemlisi de insan haklarına saygı göstermek ve bu hakların evrensel olduğunun bilincinde olmak zorundadırlar.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardına uygun faaliyet gösteren işletmelerde yürürlükteki yasal düzenlemelere karşı sosyal sorumlulukları, güvence altına alınmış olmaktadır. Bu şekilde işletmenin saygınlığı artmaktadır. Aynı zamanda uluslar arası alanda iş yapan bir firma ise kredibilitesi yükselmektedir. Bu standarda uyulması durumunda işletmenin, müşterilere ve üçüncü kişilere karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirdiği anlaşılmaktadır.

Kuruluşumuz ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek isteyen işletmelere destek olmaya hazırdır.