EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Kimyasal ve Ekolojik Testler

Tekstil sektörü, diğer sektörlerde olduğu gibi sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmaktadır. Hedeflenen, müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve olabildiğince kaliteli üretim yapmaktır. Bu bakımdan tekstil sektöründe uygulanan test yöntemleri ve standartları son derece önemlidir. Süreçlerin kontrol altına alınması ve üretimin kaliteli olması için bu testler vazgeçilmez unsurlardır.

kimyasal-ve-ekolojik-testler

Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen bu testlerin bir kısmı fiziksel testler olurken bir kısmı da kimyasal testlerdir. Entegre bir tekstil işletmesinde bu testlerin tamamı birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu kimyasal ve ekolojik test hizmetlerini vermektedir:

 • Alerjik dispers boyarmaddeler tayini
 • Alkilfenoller (AP) ve alkilfenol etoksilatlar (APEO)
 • Aminoazobenzol tayini
 • Azo boyarmadde testi
 • BHT içeriğinin tayini
 • Bisfenol-A tayini
 • Biyosit tayini
 • Dimethyl fumarate (DMF ve DMFA) testleri
 • Ekstrakte edilebilen ağır metaller - Asidik ter çözeltisinde
 • Elyaf analizi ve kalitatif değerlendirme
 • Elyaf kompozisyonu tayini
 • Fitalat tayini
 • Formaldehit spot testleri
 • Formaldehit tayini
 • Kalaylı organik bileşikler testi
 • Kanserojen dispers boyarmaddeler tayini
 • Kanserojen madde testi
 • Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)
 • Klorlu organik taşıyıcılar
 • Koku testi
 • Kozmetiklerde serbest formaldehit tayini
 • Krom (VI) tayini
 • Kurşun tayini - Çocuk metal aksesuarları ve metal ürünleri
 • Kurşun tayini - Metal olmayan çocuk aksesuarları
 • Lif numarası tayini
 • Lif sayısı tayini
 • Nem oranı tayini
 • Nikel miktarı tayini
 • O-fenilfenol tayini
 • Oyuncak güvenliği - Parmak boyaları
 • Pamukta merserizasyon
 • Perflorlanmış tensidler (PFOS ve PFOA)
 • Pestisit tayini
 • pH değeri
 • pH spot - Fischer çözeltisi
 • Pigmentler ve dolgu madeleri için sulu bir süspansiyonun pH değerinin tayini
 • Plastiklerde kadmiyum tayini
 • Poliaromatik hidrokarbonların (PAH) tayini
 • Poliklorlu bifeniller
 • Primer aromatik aminlerin tayini
 • PVC tayini
 • Su kalitesi (toplam kalsiyum ve magnezyum) tayini - EDTA titrimetrik metod
 • TCMTB testi
 • Toksik ağır metaller
 • Toplam kurşun miktarı
 • Triklosan tayini
 • Vinyl chloride tayini
 • Volatile organic compounds (uçucu organik maddeler) tayini
 • Yağ oranı tayini
 • Yanmazlık apresi
 • Yasaklı azo boyarmaddeler (pamuk ve polyester hariç sentetikler için)
 • Yasaklı azo boyarmaddeler (polyester için)

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.

Kimyasal ve Ekolojik Testler