EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Survey

Bunker Survey

Farklı büyüklükteki ve özellikteki gemilerin, farklı zamanlarda ve farklı ihtiyaçlarına cevap veren kuruluşlar gemi tedarikçileridir. Gemi tedarikçileri bugün bütün limanlarda hizmet veren önemli bir işleve sahiptir. Gemi tedarikçiliği sektörü, denizciliğe bağlı olarak gelişmiştir, ancak önemi son yıllarda kendini hissettirmiştir. Bu sektör, gemilerin, bakım ve onarım işlerinden gıdaya, yakıt tedarikinden makine yedek parçasına kadar her türlü malzeme ihtiyacını karşılamaktadır.

bunker-survey

Gemi tedarikçileri, denizyolu ile taşımacılık faaliyetlerinin sorunsuz yapılabilmesi için önemli bir işleve sahiptir. Gemi tedarikçileri, nakliye şirketleri, gemi sahipleri, liman başkanlıkları ve resmi kuruluşlar arasında işbirliği yapmakta ve kısıtlı süreler içinde gemilere ikmal hizmeti vermektedir.

Bunker tanımı, gemilerin kömür ile çalıştığı zamanlardan kalma bir ifadedir, ancak bugün hala kullanılmaktadır. O dönemlerde gemilerde kullanılan kömürlerin depolandığı ambarlara bunker deniyormuş. Bugün de gemilerin yakıtları bunker olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde bunker ikmali dendiği zaman gemilere yakıt ikmali anlaşılmaktadır ve gemi tedarikçiliğinde en önemli faaliyetlerden biridir. Gemi yakıt ikmali veya ihraki teslimi, denizcilik sektöründe bunker ikmali olarak bilinmektedir. Bunker, gemileri hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan yakıt demektir. Bilindiği gibi onsekizinci yüzyılda yelkenliler rüzgar gücünü kullanıyordu. Ondokuzuncu yüzyılda buharlı gemiler ortaya çıkmış ve kömür kullanılmıştır. Yirminci yüzyıl başlarında ise ana bunker ürünü olarak sıvı fosil yakıtlar yani mazot ve fueloil kullanılmıştır. Bugün ise fosil yakıtlar yerine sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), methanol ve başka alternatif yakıt türleri konuşulmaktadır. Bugünkü rakamlarla dünyada yılda 350 milyon ton gemi yakıtı tüketiliyor.

Bunker ikmallerinde uluslar arası deniz ticareti yolları esas alınmaktadır. Ancak dar boğazlar bunda belirleyici rol oynamaktadırlar. Çeşitli denizyolu güzergahlarında sekiz dar boğaz bulunmaktadır. Bunlardan ikisi İstanbul ve Çanakkale Boğazı’dır.

Bir geminin yakıtı düşük seviyeye inerse kendi imkanları ile yoluna devam etmesi olası değildir. Mutlaka ikmal yapması gerekir. Yani yakıt ihtiyacı, en kritik ikmal kalemidir.

İşte burada en önemli nokta yakıt ikmalinin, doğru, hızlı ve güvenilir koşullarda yapılmasını sağlamaktır. Aksi halde bundan hem gemiler hem de bunker ikmal işletmeleri zarar görmektedir. Gemi işletmelerinin alınan bunker hizmetinden emin olmaları ise, yaptırılacak bunker survey çalışmalarının sonuçlarına bağlıdır.

Gözetim ve survey kuruluşları, çeşitli gemi survey çalışmaları kaspamında bunker survey hizmetleri de vermektedir. Bunker survey hizmetlerinin amacı, gemilerin yakıt ikmalinin güvenilir, hızlı ve zamanında yapılmasını gözetmektir. Deneyimli ve uzman sörveyörler tarafından verilen bu hizmet karşılığında gemi güvenle sefere çıkmakta ve gemi işletmeleri yakıt konusunda bir problem yaşanmayacağının güvencesini almış olmaktadır. Bunker surveyleri aynı esnada gemilerin kiraya giriş çıkış süreçlerinde ve alınan yakıtın analiz edilmesi ihtiyacı ile de talep edilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca bunker survey hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • ISO/TR 13739’a göre yükleme, teslimat bunker surveyleri
  • Kira giriş, çıkış bunker surveyleri (delivery-redelivery bunker survey)
  • Bunker numune alımı, ISO 8217’ye göre analiz ve analizlere nezaret