EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Belgelendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bugünün globals çevre problemleri son derece ciddi bir durum almıştır. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, hava kirliliği, asit yağmurları, biyolojik çeşitliliğin azalması, orman alanlarının azalması, enerji kaynaklarının azalması, su kaynaklarının azalması ve hem atık çeşitliliğinin hem de miktarının artması önemli çevre problemleridir.

iso-14001

1980’li yılların ikinci yarısında Rusya’da yaşanan Çernobil nükleer kazası, dünya tarihindeki en kötü nükleer felakettir. Bu nükleer santralde bulunan reaktörlerden biri patlamış ve atmosfere inanılmaz büyüklükte radyasyon yaymıştır. Öyle ki havaya, İkinci Dünya Savaşı esnasında Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından daha fazla radyasyon yayılmıştır.

Yine 1980’lerin ilk yarısında bir Amerikan böcek firmanının Hindistan’daki fabrikasında yaşanan kazada, 45 ton zehirli gaz havaya karışmıştır. Bu kazada 15 binden fazla kişi yaşamını kaybetmiştir. Yaralanmalar ve sakatlıklar yüzünden yaklaşık yarım milyon insan sağlık sorunları yaşamıştır.

Bu şekilde risk altında çalışan ve faaliyetlerini sürüdürürken hava, toprak ve su kaynaklarına, çevredeki bitki ve hayvan topluluklarına zarar verecek işletmelerin kontrol altında tutulması, çevre koşulları açısından son derece önemlidir.

İnsanların içinde bulunduğu doğal çevre, sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek daha fazla zarar görmektedir. Doğal çevrenin sorumsuzca tahrip edilmesi ve yaratılan çevre kirliliği, insanların yaşam kalitesini çok fazla tehdit etmektedir. İşte bu yüzden ülke yönetimleri ve yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlar, bazı yasal düzenlemeler yapmakta ve bazı standartlar belirlemektedir. Bu çabalar arasında en önemlisi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardıdır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından şu isimle yayınlanmıştır: TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım kılavuzu standardı. Bu standart işletmelerin, uymak zorunda oldukları yasal düzenlemeler ve diğer koşulları dikkate alarak çevre politika ve amaçları geliştirmelerine ve uygulamalarına imkan vermekte, bir çevre yönetim sisteminin kurulması amacı ile gerekli koşulları ve önemli çevre boyutlarını açıklamaktadır.

Bugün işletmelerin büyük bir kısmı, çevre politikaları ve amaçları ile uyumlu olarak, ürünlerinin, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak konusunda çaba göstermektedir.

Çevre yönetimi konusunda uluslar arası standartlar, işletmelere çevresel hedeflere ulaşma konusunda destek olmayı ve diğer yönetim sistemleri ile bütünleşebilen etkili bir çevre yönetim sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

ISO 14001 standardı tasarlanırken, her sektörden ve her boydan işletmelere uygulanması ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal koşullara uyarlanması düşünülmüştür. Bu standardın uygulama alanı, işletmenin belirlediği çevre politikaları, faaliyetlerin kapsamı ve ürün ve hizmetlerin türü gibi faktörlere bağlıdır. Temel olarak bu standart, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını ve toprak, su ve havaya verilen zararların düşürülmesini amaçlayan ve yapılacak risk analizlerini esas alan bir yönetim modelidir.

Kuruluşumuz, çevreye olana duyarlı yaklaşmının da bir sonucu olarak, talep eden işletmelere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri vermektedir.