EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Çevresel Gürültü ve Akustik Ölçümleri

Çalışma ortamlarında yüksek gürültüye maruz kalmak, çalışanların sağlıklarını kötü etkilemektedir. Özellike bazı sanayi işletmelerinde çalışanların ruh ve beden sağlıklarını korumak amacı ile gelişmiş laboratuvarlarda bazı ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu tür labortatuvarlarda, çevresel gürültü ölçümleri kapsamında, işletmelerin yarattığı gürültü ölçümlerinden maden ocaklarında olan gürültü ölçümlerine kadar, iş makinalarının neden olduğu gürültü ölçümlerinden işletmelerde meydan gelen titreşim ölçümlerine kadar, yine iş makinalarının neden olduğu titreşim ölçümlerinden maden ve taş ocaklarında meydana gelen titreşim ölçümlerine kadar birçok ölçüm yapılır.

cevresel-gurultu-ve-akustik

Gürültü ve titreşim ölçümleri konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve standartlar yayınlanmıştır. Bu konuda 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çıkarılmıştır. Söz konusu yönetmelik, bir yandan yüksek gürültü altında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamaya, bir yandan da gürültüyü önlemeye yönelik esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik sadece iş yerlerinde değil kalabalık alanlarda ve yerleşim bölgelerinde sessiz olması gereken alanları ve okul ve hastane gibi insanların birarada bulunduğu alanları da kapsar.

Gürültüyü, insanların fiziksel ve ruhsal dengesini bozan, iş başarısını düşüren ve ortamın sakin niteliğini değiştiren, hoşa gitmeyen sesler bütünü olarak tarif etmek mümkündür. Kısaca gürültü önemli bir çevre kirleticisi kabul edilmektedir. Bilhassa altyapısı olmayan, düzensiz yerleşme, plansız şehirleşme, trafik yoğunluğunun artması, günlük yaşamda mekanik araçların daha çok kullanılıyor olması gibi problemler yüzünden gürültü kirliliği giderek artmaktadır. Aslında teknolojik gelişmeler belki yaşamı kolaylaştırıyor ama aynı oranda yaşam kalitesini düşürür.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu çevresel gürültü ve akustik ölçüm hizmetlerini vermektedir:

  • Akustik gürültü ölçümü
  • Çevresel gürültü ölçümü
  • Gürültü haritalarının oluşturulması
  • Gürültü maruziyet ölçümleri
  • İç ortam gürültü ölçümü

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymak önemli bir fak tördür.