EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Proje Risk Değerlendirme ve Risk Düşürme Hizmetleri

Maden arama ve keşif çalışmalarından üretim ve nakliye çalışmalarına kadar madencilik faaliyetleri çok fazla risk içermektedir. Bu risklerin önlenmemesi durumunda istenmeyen durumlar yaşanmakta ve ölümlü iş kazaları ile karşılaşılmaktadır. Madencilik faaliyetleri yapısı bakımından diğer çalışma kollarından bir hayli farklıdır. Madencilik sektöründe ortam koşulları sürekli değişmekte ve doğanın değiştirdiği sınırlarda üretim yapılmaktadır. Bu nedenle madencilik risklerinin doğru algılanması ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde de, yabancı ülkelerde yaşanan gelişmelere paralel olarak, risk değerlendirme çalışmalarının önemi artmış ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemeler çıkarılmıştır. Bu şekilde, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi madencilik sektöründe de risk değerlendirmesi yapmak, işletmeler için yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

proje-risk-degerlendirme-ve-risk-dusurme-hizmetleri

Proje risk değerlendirme ve risk düşürme çalışmaları sayesinde işletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenmekte, sağlık ve tazminat giderleri azalmakta, çalışma ortamlarında güvenlik sağlanmakta ve verimlilik artmakta, üretim kalitesi yükselmekte, rekabet imkanı artmakta ve pazar payı yükselmektedir. Bu faydalar sadece işletmeler için değil ülke ekonomisi için de iş budur.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile madencilik alanında faaliyet gösteren işletmelere, madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında çok sayıda proje risk değerlendirme ve risk düşürme hizmetleri vermektedir. İşte verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetleri
  • Ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi
  • Yeraltı suları kaynak riski belirleme
  • İnsan sağlığı risk değerlendirmesi
  • ISO 31000 risk yönetimi sistemi
 • Proje yönetimi hizmetleri
  • Proje ön fizibilite ve fizibilite hizmetleri
  • Yapım kontrolü
  • İhale teklif desteği
 • Durum tesbiti hizmetleri
  • Teknik durum tesbiti
  • Yönetmeliklere uygunluk
  • Çevresel ve sosyal durum tesbiti
  • Ekonomik durum tesbiti
 • Kontrol hizmetleri
  • İnşaat takibi
  • Operasyon takibi

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da madencilik ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.