EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

İmisyon Ölçümleri

Çeşitli sanayi kuruluşlarının faaliyetleri esnasında kimyasal tepkimeler ve yakma süreçleri sonunda havaya karışan her türlü gaz ve partiküllere emisyon denmektedir. Bu kapsamda fabrika bacalarından veya motorlu araçların egzozlarından çıkan gazlar havayı kirleten birer emisyondur. İmisyon ise, havada bulunan ve solunan her türlü gaz ve partiküllere denmektedir. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı gibi emisyon ölçümleri kirleticilerin kaynağında yapılmaktadır. Bu sabit kaynaklar yakma tesisleri, fabrika bacaları veya termik santral bacalarıdır. Buna karşılık imisyon ölçümleri, ölçüm yapılacak olan ortamın havasında yapılır.

Bu durumda emisyon ölçümleri yapılırken, yanma gazları, uçucu organik bileşikler, ağır metaller, halojenler, dioksitler ve furanlar, amonyak, toz ve polisiklik aromatik hidokarbonlar esas alınmaktadır. İmisyon ölçümleri yapılırken de partiküler maddeler, kükürt dioksit, azot oksitler, uçucu organik bileşikler, metan veya metan olmayan hidrokarbonlar, karbon monoksit, ozon, çöken toz ve yarı uçucu organik maddeler esas alınmaktadır.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, kapalı ortamlarda teneffüs edilen havanın doğal ortam havası kadar temiz ve sağlıklı olması gerektiği yönünde yasal düzenlemeler çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler, ülkemizde uyum çalışmaları çerçevesinde kendi iç hukukumuza alınmıştır. Buna göre ülkemizde de insan sağlığına ve bütün canlılara zarar veren kirleticiler, izlenmekte, ölçülmekte ve analiz edilmektedir.

Emisyon ve imisyon değerleri, solunan hava kalitesini gösteren en önemli parametrelerdir. Gaz veya katı durumdaki hava kirleticilerinin havadaki hareketleri farklıdır. Gaz durumundaki kirleticiler çok uzak mesafelere taşınabilir, ancak katı parçacıklar kaynağın hemen yakınlarına çöker.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu imisyon ölçüm hizmetlerini verilir.

  • Çöken toz ölçümü
  • Ortam havasında ağır metal ölçümü
  • Ortam havasında gaz ölçümü
  • Ortam havasında maruziyet ölçümleri
  • Ortam havasında uçucu organik bileşik (VOC) ölçümü
  • Partiküler madde (PM10) ölçümü
  • Tünellerde gaz ölçümü

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.