EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Belgelendirme

GMP Plus Belgelendirme Sistemi

GMP kısaltması, dilimizde İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelen Good Manufacturing Practices ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. Genel olarak ürünlerin iç ve dış kaynaklardan kirlenme riskini önlemek veya minimum düzeye çekmek için işletmenin iç ve dış koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

gmp-plus

Esas olarak GMP uygulamalarının temel özellikleri, üretim faaliyetlerinin ayrıntılarını belirlemek, üretim faaliyetleri ile ilgili süreçleri ve üretim yöntemlerini yazılı hale getirmek, üretimde kullanılan ekipmanlar, çalışma ortamları ve laboratuvarları tanımlamak, işletmede yazılı hale getirilen süreçleri uygulamak, gerekli kontrol noktalarını belirlemek, denetimler yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak ve nikayet kalite sistemlerinin temel özelliği olan düzeltici faaliyetleri tasarlamak, sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, hataları düzeltmek ve kaliteyi arttırmaktır.

GMP sisteminin bir uygulama alanı da hayvancılık sektörüdür. Özellikle hayvan yemi imal eden işletmeler ve dağıtım firmaları için GPM Plus (GMP+) standardı geliştirilmiştir. GMP Plus standardı ve bu standarda dayanılarak yapılan yem güvenliği belgelendirme çalışmaları, hayvanlara verilen gıdaların kontrol edilmesinde ve satışının yapılmasında güvenliği sağlayan bir standarttır.

GMP Plus standardını ilk olarak, Hollanda’da yem sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar 1992 yılında biraraya gelerek oluşturmuşlardır. Tasarım çalışmaları esnasında Avrupa Birliği direktifleri ve ürün güvenliğine yönelik yasal düzenlemeleri de göz önünde tutulmuştur. Standardın ardındanki güncellemelerinde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi gereksinimleri de standardın kapsamına dahil edilmiş ve tam bir belgelendirme sistemi haline getirilmiştir.

GMP Plus standardı, hayvan yemi imal eden ve dağıtan işletmelerin, kaliteli üretim anlayışı ile sığır çiftlikleri için sağlıklı ve güvenilir üretim koşulları oluşturmalarını esas almaktadır. Bu işletmeler bu yöndeki çabalarını kanıtlamak amacı ile de ürünlerini GMP Plus belgesi ile belgelendirmektedir.

Ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında Yem Hijyeni Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik hazırlanırken Avrupa Birliği ülkelerinde 2006 yılında yayınlanan 183/2005 sayılı Yem Hijyeni Direktifi esas alınmıştır. Bu yönetmelik, yem hijyeni ile ilgili genel kriterleri, yem işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerini ve yemlerin izlenebilirliğinin sağlanması için gerekli koşulları açıklamakta ve gerekli esasları düzenlemektedir. Söz konusu yönetmelik, yem işletmecilerinin birincil üretim faaliyetlerinden, yemlerin piyasaya sunulmasına kadar bütün üretim süreçlerini, hayvanların beslenmesini ve yemlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili işlemleri kapsamaktadır. Yönetmelik eklerinde, yem işletmeleri için aranan koşullar ve iyi hayvan besleme uygulamaları yer almaktadır.

GMP Plus standardı iş bu yönetmelik bağlamında hijyen kodu olarak teyit edilmiştir.

GMP Plus standardı, yem güvenliği, üretim, depolama ve taşıma koşulları yanı sıra çalışanlara ve yem üretim tesislerine yönelik koşulları da tanımlamaktadır. Bugün 70’den fazla ülkede 13 binden fazla işletme GMP PLus belgesi almış durumdadır.

Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosu ile GMP Plus Belgelendirme Sistemi belgelendirme hizmetlerini vermektedir.