EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Kimyasal Maddeler

Kimyasal maddeler insan yaşamında birçok yerde karşı karşıya kalınan, bazen yaşamı kolaylaştıran bazen de zararlı etkileri olan maddelerdir. Asitler, alkaliler, monomerler ve daha birçok şekilde kimya sektöründe, temizlik sektöründe, eczacılık sektöründe, tekstil sektöründe, inşaat sektöründe, madencilik sektöründe ve daha birçok alanda kullanılan kimyasal maddeler genelde üç grupta toplanmaktadır: deterjanlar, ilaçlar ve boyalar. Deterjanların, içeriğinde bulunan kimyasal maddeler ve bileşikler yüzünden insan sağlığına zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Özellikle temizlik işlerinde kullanılan deterjanların içeriğinin iyi bilnmesi gerekmektedir. Deterjanlar atık sulara karıştıkları zaman bazı tepkimelere girmekte ve doğaya zarar veren başka zararlı gazların veya bileşiklerin oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca yüzey sularını, yeraltı sularını ve denizleri kirleten deterjan atıkları son yıllarda alglerin sayısını yükseltmiştir.

Kimyasal Maddeler

Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, doğal, sentetik veya yarı sentetik preparatlardır. Ancak neredeyse tamamında kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bir yandan insan sağlığını tedavi ederken diğer yandan başka organlara zarar verebilmektedir. Fiziksel etkileri yanı sıra priskolojik sorunlara bile neden olmaktadır.

Boyalara gelince. Günlük yaşamda kullanılan neredeyse bütün eşyalarda boya kullanılmaktadır. Bir kısım boyalar eşyalara estetik bir görünüm kazandırırken bir kısım boyalar eşyaların korunmasında etkilidir. Kullanıldığı yüzeylere matlık, parlaklık, sağlamlık ve hoş bir görünüm katar. Kullanım alanına ve amacına bağlı olarak ahşap boyalar, oto boyaları, plastik boyalar veya sentetik boyalar vardır. Yine boyaların ana maddesi kimyasal maddelerdir. Boyalar özellikle solunum yollarına zarar vermektedir.

Bütün bu sayılan negatif yönleri dikkate alınarak üretimde kullanılan kimyasal maddelerin bazı ölçüm, test ve analizlerden geçirilmesi önemli olmaktadır. Kimyasal maddeler, doğal durumda bulunan, laboratuvar ortamında üretilen, çeşitli sektörlerde herhangi bir işlem esnasında kullanılan veya atıklar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkan her çeşit element, bileşik veya karışımlardır. Dolayısıyla insanların beslenmesini, sağlığını ve yaşam kalitesini doğrudan ve dolaylı şekilde etkilemektedir. Bunların bir kısmı canlıların yaşamında mutlaka olması gereken maddelerdir, ancak bir kısmı son derece tehlikelidir.

Kimyasal maddeler, katı, sıvı ve gaz durumunda olabilir. Bunların hangi durumda olduğu, insan vücuduna giriş şekli ve vücutta yaptığı tahribat bakımından önemlidir. Etkileri de buna göre değişir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kimyasal maddeler ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Kimyasal hammadde hizmetleri
  • Bitmiş ürün hizmetleri
  • Varlık bütünlüğü yönetim hizmetleri
  • Proje yaşam döngüsü hizmetleri
  • Teknik personel hizmetleri
  • Laboratuvar tasarımı, işletmeye alma ve işletme hizmetleri
  • Teknik destek hizmetleri
  • Kalite yönetimi hizmetleri
  • Kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri

Kuruluşumuz, yukarıda sayılan başlıklar altında yüzlerce test hizmetini verirken, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Kimyasal Maddeler