EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Muayene

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde, 2016 yılında, 2014/29/AB sayılı Basit Basınçlı Kaplar Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi baz alınarak Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı şu şekilde özetlenebilir:

basincli-kaplar

 • Basit basınçlı kapların sahip olması gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini açıklamak
 • Bu ürünlerin tüketicilere sunulmasına yönelik koşulları belirlemek
 • Bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim esaslarını düzenlemek

Söz konusu yönetmeliğe göre üretici firmalar,

 • Çalışma basıncı ve hacim itibariyle 50 bar/lt’nin altında olan basınçlı kapları piyasaya sunmadan önce, yönetmelik ekinde açıklanan temel güvenlik gereklerine uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin etmek zorundadır (Ek 1).
 • Çalışma basıncı ve hacim itibariyle 50 bar/lt’nin üzerinde olan basınçlı kaplar ise piyasaya sunmadan önce, genel kabul görmüş mühendislik prensiplerine ve yönetmelik ekinde açıklanan temel güvenlik gereklerine uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin etmek zorundadır (Ek 1).

Yönetmelik ekindeki temel güvenlik gerekleri, kapların üretildiği hammadde özellikleri, basınçlı parçalar, kaynak malzemeleri, kabın direncine katkı sağlayacak ekipmanlar, basınca maruz kalmayan parçalar, kabın tasarımı, üretim süreçleri ve kapların kullanıma sunulmasına yönelik esasları kapsamaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere akredite muayene kuruluşları tarafından her türlü basınçlı kabın ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kuruluşumuz da bu kapsamda olmak üzere, güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında başlıca aşağıda sayılan muayene hizmetlerini vermektedir:

 • Basınçlı kap emniyet cihazı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Basınçlı kap statüsünde bulunan özel kazanların periyodik test ve kontrolleri ve muayenesi (kumaş boyama kazanı, çorba kazanı)
 • Basınçlı kap ve genleşme tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Boru hatları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Boyler periyodik kontrol ve muayenesi
 • Buhar kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Depolama tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Emniyet valfi kontrolü ve muayenesi
 • Gaz tüpleri periyodik kontrol ve muayenesi
 • Genleşme tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Hava tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Hidrofor periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kara tankeri periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kimyasal madde tankları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kızgın su kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kompresör periyodik kontrol ve muayenesi
 • LPG tankları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Otoklav periyodik kontrol ve muayenesi
 • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler depolama tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sanayi gaz tankeri tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sanayi gazları depolama tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sıcak su kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sıvılaştırılmış petrol gazları tank periyodik kontrol ve muayenesi
 • Vakum tankı periyodik kontrol ve muayenesi

Bu çalışmalarda, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı standartlar dikkate alınmakta ve kusursuz bir biçimde hizmet verilmektedir.