EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Gözetim

Genel Gözetimler

Birçok işletme için tartımların doğru yapılması ve malların zamanında teslim edilmesi en önemli konudur. İşletmelerin iş yaptıkları müşterilerin, kendi sözleşme yükümlülüklerini karşılamaları için ihtiyaç duyulan bu faktörler çok önemlidir. Denetim ve gözetim hizmeti veren kuruluşlar, uluslar arası alanda kabul gören numune alım ve tartım süreçlerine ve standartlarına uygun çalışmak zorundadırlar.

genel-gozetimler

Bütün gözetim, denetim ve muayene faaliyetlerinde ve numune alma işlemlerinde ISO standartlarına uymak temel ilkedir. Ayrıca yüklerin müşteri spesifikasyonlarına, standartlara, ilgili kodlara veya direktiflere uygun olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, aynı esnada malların yüklendiği ve tahliye edildiği limanlarda, sevkedilen malların en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacı ile, talep eden müşterilerine risk yönetim hizmetleri de vermektedir. Bu risk yönetimi hizmetleri, gönderim işlemlerinin başlangıcından itibaren yükleme ve tahliye süreçlerinde elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve buna yönelik araştırma ve inceleme raporlarının düzenlenmesi, gerekli altyapının araştırılması ve tartım ve numune alma süreçlerinin bağımsız ve tarafsız bir biçimde gözetim altına alınmasını içermektedir.

Kuruluşumuzda görev yapan gözetim elemanları, bütün gönderim süreçlerinde karşılaşılan herhangi bir problemi anında raporlar ve sevkedilen malların kalitesini etkileyecek herhangi bir durumu görsel olarak da kaydeder.

Gözetim hizmetlerinin temel amacı, bir yandan satıcı firmanın bir yandan alıcı firmanın mağdur olmasının önüne geçmek ve iki tarafın da çıkarlarını korumaktır.

Kuruluşumuzun düzenleyeceği gözetim ve denetim belgeleri, herhangi bir anlaşmazlık durumunda uluslar arası alanda kabul gören ve kanıt olarak kullanılanılabilen belgelerdir.

Kuruluşumuz genel gözetim hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Araç (kara) kontrolleri gözetimi
 • P&I kondisyon sörveyi
 • Tekne ve makina hasar sörveyi
 • Denizcilik soruşturması
 • Miktar gözetimi
 • Yükleme öncesi kontrol
 • Draft survey gözetimi
 • Bağlama kontrolü
 • Yükleme ve tahliye nezareti
 • Üretim gözetimi
 • Numune alma ve kalite gözetimi
 • Miktar gözetimi (draft survey / kantar / sayım)
 • Gemi ambar temizlik kontrölü
 • Gemi ambar kapakları sızdırmazlık tespiti
 • Konteyner kondisyon ve yükleme ve tahliye sörveyi
 • Yükleme öncesi gözetim
 • Yükleme ve tahliye gözetimi
 • Ağırlık ve miktar tayini
 • Numuneleme hizmeti
 • Kalite kontrolü
 • Ambar gözetimleri
 • Manhole gözetimleri
 • Konteyner gözetimleri
 • Tank gözetimleri
 • Depo mühürleme gözetimleri
 • Mühür tespit gözetimleri
 • Raporlama
 • Hampetrol, petrol ürünleri ve kimyevi maddelerin miktar ve kalite tespitleri
 • LPG, LNG gemi ve kıyı tank tespitleri
 • Uluslararası standartlarda numune alma hizmetleri
 • Numune alımları ve uygun şartlarda yed-i emin sıfatıyla saklanması
 • OBQ, ROB kontrolleri
 • Uluslararası standartlarda yükleme ve boşaltmada gemi-sahil kontrolleri
 • Mahrece iade ekspertizleri
 • Gemilerin kiraya giriş-çıkış, yakıt ve diğer tüm kontrolleri
 • Hasar durum tespiti ve sigorta ekspertizleri
 • Dökme yük miktar tespitleri, tahliye ve yükleme nezaret ve puantörlük hizmetleri
 • Terminal ve gemi kayıp araştırma ve kontrolleri
 • Ham veya işlenmiş tüm bitkisel ve madeni yağların ve katıkların miktar, kalite kontrolleri
 • Rafineriler ve akaryakıt depolama tesislerinin, tank ve boru hatlarının imalat ve test kontrolleri ve kapasite tespitleri

Genel Gözetimler