EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Gözetim

Uygunluk Kontrolleri

Deniz taşımacılığında uluslar arası gözetim ve denetim kuruluşlarının verdikleri hizmetlerden biri de uygunluk kontrolleridir. Taşınan yüklerin hiçbir biçimde bir önce taşınan yükün kalıntılarından zarar görmemesi gerekmektedir. Özellikle bundan etkilenecek özellikte yükler taşınırken buna dikkat edilmeyecek olursa taşınan yükün hasar görmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle gemi ambarlarının gemi ve liman depolarının, gemi tanklarının, konteynerlerin ve karayolu ile taşımacılıkta TIR’ların temizliği son derece önemlidir.

uygunluk-kontrolleri

Deniz yolu taşımacılığı, uluslar arası taşımacılıkta en fazla kullanılan bir taşımacılık şeklidir. Bugün dünya üzerinde gerçekleştirilen ticaretin, değer olarak neredeyse tamamı (yğzde 90) deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Böyle olmasında, hem taşımacılık maliyetinin düşük olması hem de bir seferde çok büyük hacim ve miktarlarda yüklerin, çok uzak mesafelere taşınabilmesi etkili olmuştur. Deniz yolu ile taşımada kütlesel taşıma kapasitesi çok yüksek olduğu için, taşımanın birim maliyeti düşmektedir. Bunun yanı sıra deniz yolu taşımacıığının bu kadar tercih edilmesinde başka etkenler, yüksek güvenlik imkanlarına sahip olması ve enerji tüketimi bakımından diğer taşıma araçlarına göre daha ekonomik olmasıdır. Belki diğer taşıma araçlarına göre yüklerin teslim süresi bir miktar uzundur ancak sayılan nedenlerle taşımacılık faaliyeti ekonomik bulunmaktadır ve bundan dolayı her daim avantajlı görülmektedir.

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum ve etrafının denizlerle çevrili olması, denizyolu bağlantılı transit ve aktarma yükleri bakımından büyük bir potansiyel yaratmaktadır. Denizcilik sektörü bundan dolayı ülkemiz ekonomisinin dışa açılması ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi ve ülkemizin dış ticaretinin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle de ülkemizde denizcilik sektörü hızla gelişmektedir.

Deniz yolu ile taşınan kuru yükler veya sıvı yükler arasında genelde kuru yük taşımacılığı en büyük paya sahiptir. Bu yükler dökme kuru yük, konteyner taşımacılığı ve genel kargo yüklerini kapsar. Bunların içinde de en geniş paya dökme kuru yük gemileri sahiptir.

Deniz yolu taşımacılığının, yukarıda sayılan üstünlüklerine karşın, bazı zayıf yönleri de vardır. Örneğin rıhtım, iskele ve liman gibi pahalı tesislere gerek duyulmaktadır. Ulaşım ağının kurulması ve gelişmesi, kıyı ve limanların gücü ile orantılıdır. Deniz yolu taşımacılığının başarılı olmasında altyapı yatırımları önemli bir faktördür. Ancak bu yatırımlar yüksek maliyetlidir. Ayrıca limanlarda verilen hizmetlerin yeterli, güvenilir ve kaliteli olması gerekmektedir.

Bu noktada bazı eksiklerin ortadan kaldırılması için uluslar arası gözetim ve denetim kuruluşlarının hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde verilen hizmetlerden biri de uygunluk kontrolleridir. Dış ticarette alıcı ve satıcı firmaların güvende olmaları, gözetim kuruluşu denetçileri tarafından yapılan kontrol çalışmaları ile ilgili düzenleyecekleri raporların sonuçlarına bağlıdır.

Kuruluşumuz uygunluk kontrolleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Depo temizlik ve uygunluk kontrolleri
  • Ambar temizlik ve uygunluk kontrolleri
  • Tank temizlik ve uygunluk kontrolleri
  • TIR temizlik ve uygunluk kontrolleri
  • Konteyner temizlik ve uygunluk kontrolleri