EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Toprak ve Arıtma Çamuru Ölçümleri

Gelişmekte olan teknoloji ve artan nüfus artışı, beraberinde birçok çevre problemini de getirmektedir. Bu problemlerden biri de arıtma çamurlarının toplanması, lojistiği, biriktirilmesi ve yok edilmesine yönelik atık yönetimi çalışmalarıdır. Atıksuların, arıtıldıktan sonra da, taşıdıkları özellikler yüzünden bir daha arıtılmaları gerekmektedir. Aksi halde bu şekliyle alıcı ortama verildikleri zaman doğal çevreye zarar verebilecek katı ve sıvı karışımından meydana gelen arıtma çamurları oluşur.

toprak-ve-aritma-camuru

Aslına bakılırsa atıksu arıtma çamurlarının tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına, bu şekilde çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal kaynakların korunmasına yönelik geri dönüştürme süreçleri araştırılmakta ve önemli çözümler üretilmektedir. Ancak arıtılan atıksuların fiziksel özelliklerine ve uygulanan arıtma yöntemine bağlı olarak arıtma çamurları içinde, değişen oranlarda zehirli organik kimyasal maddeler, tuzlar, ağır metaller ve hastalık yapan mikroorganizmalar bulunabilir. Bu durum, arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımında önemli bir noktadır.

Diğer taraftan arıtma çamurları içinde bulunan azot, fosfor ve diğer besin maddeleri, bu çamurun tarımsal faaliyetlerde gübre olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenlerle gelişmiş laboratvuarlar tarafından gerçekleştirilen toprak ve arıtma çamuru ölçümleri büyük önem taşır.

Bu arada Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, arıtma çamurlarının toprakta kullanılması esnasında alınması gerekli önlemleri düzenlemek amacı ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, atıksuların arıtılması ile meydana gelen arıtma çamurlarının, insanlara, bitkilere, hayvanlara ve toprağa zarar vermeyecek yöntemde kullanımına yönelik esasları düzenlemektedir.

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu toprak ve arıtma çamuru ölçüm hizmetlerini vermektedir:

 • Ağır metal analizleri
 • Azot tayini
 • BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksilen) analizi
 • Eluat hazırlama - Özütleme metodu
 • Florür analizi
 • Fosfor (P) analizi
 • Klorür analizi
 • Kuru madde tayini
 • Numune alma
 • Organik madde tayini
 • pH ölçümü
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) tayini
 • Sülfat analizi
 • Toplam çözünmüş madde tayini
 • Toplam siyanür tayini
 • Yağ ve gres tayini
 • Yanma kaybı (LOI) tayini

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulur.