EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Emisyon Ölçümleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011 yılında, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik esasları belirlemek amacı ile Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği yayınlanmıştır. Uygulamada karşılaşılan, örnek alma sistemleri ve kontrolleri, uygun ölçüm noktalarının seçimi, uygun ölçüm cihazlarının seçimi, cihaz kalibrasyonları, ölçüm sonuçlarının güvenirliliği ve karşılaştırmalı ölçümler gibi belirsizlikler, bu tebliğ ile önemli ölçüde onarılmış tır.

emisyon

Emisyon ölçümleri konusunda TS EN 14181 standardı esas alınmıştır (Sabit kaynak emisyonları - Otomatik ölçüm sistemlerinin kalite güvencesi standardı). Bu standart, baca gazı bileşenlerinin ve diğer baca gazı değişkenlerinin tespit edilmesi için sanayi kuruluşlarına yerleştirilen otomatik ölçme sistemleri için kalite güvence seviyelerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri kapsamlar.

Söz konusu standart üç farklı kalite güvence seviyesini getirmektedir:

 • Birinci seviye cihaz sertifikasyonudur (sürekli ölçüm cihazları buna göre mutlaka EN 15267-3 standardında göre belgelendirilmiş olmak zorundadır)
 • İkinci seviye cihaz kalibrasyonudur (her 5 yılda bir kere yaptırılması gerekir)
 • Üçüncü seviye cihaz kontrolüdür (her ay bir kere yaptırılması gerekir)

Laboratuvarımız, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere başlıca şu emisyon ölçüm hizmetlerini vermektedir:

 • Ağır metal ölçüm ve analizleri
 • Amonyak ölçüm ve analizi (NH3)
 • Baca gazı (emisyon) ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)
 • Baca gazı nem yüzdesi belirlenmesi
 • Bacada hız tayini
 • Bacada islilik analizi
 • Bacada partikül madde (toz) ölçümü
 • Dioksin furan ölçümü
 • Formaldehit ölçüm ve analizi (CH2O)
 • Gaz sıcaklığı tayini
 • Hidrojen sülfür ölçümü ve analizi (H2S)
 • Nitrik asit ölçümü ve analizi (HNO3)
 • Poliaromatik hidrokarbon (PAH) ölçümü
 • Siyanür ölçüm ve analizi (CN)
 • Sülfürik asit ölçüm ve analizi (H2SO4)
 • Toplam halojen örnekleme ve tayini (HCl, HBr, HF, Br2, Cl2)
 • Toplam organik karbon (TOC) ölçümü
 • Uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini

Laboratuvarımız, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da ölçüm, test ve analiz hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine uyulur.