EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme; organizasyonların belirli bir standart veya teknik düzenlemelere göre belirli özelliklerinin uygunluğunun bağımsız kuruluşlar gibi üçüncü taraflarca belirlenmesi olarak tanımlamaktadır.

Sistem belgelendirme kapsamında; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği gibi hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetler gerçekleştirilirken standartlar temel olarak alınmakta ve her biri kendi alanında uzman yetkin denetçi ve teknik uzmanlar tarafından gerçekleştirilen denetimler ile etkinliği ve sisteme uygunluğu bakımından süreçlerin ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenir.

Sistem Belgelendirmesinin amacı; firmanın daha önceden belirlenen şartlara uyup uymadığının belirlenmesi, belirlenen politika ve hedefleri sürekli olarak gerçekleştirebilme kapasitesinin ölçülmesi ve ilgili standart gereklerinin yerine getirilip etkin olarak uygulandığının tespit edilmesidir. Sonuç olarak belgelendirilmiş bir yönetim sistemi, kuruluşlara, müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer ve güven katar.

Sistem belgelendirmesi tüm sektörler için geçerli bir süreç olup sanayi ve her türlü hizmet sağlayan firmalara uygulanır. İşletmeler, küresel pazarda var olabilmek için müşterileri de dahil olmak üzere kamuoyuna vermiş oldukları taahhütleri arasında kalite, müşteri memnuniyeti, çevre korumacı ve kirlenme önleyici, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmaması, bilgi güvenliğinin sağlanması, gıda zincirinde yer alan gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol almak vb. beyanlara yer verir.

TÜRCERT tarafından gerçekleştirilen denetimlerde temel hedef; denetim kriterleri ile müşteri faaliyetine uygun hazırlanan yönetim sisteminin uygunluğunun belirlenmesi, müşteri kuruluşların yürürlükteki yasal, düzenleyici ve sözleşme gereklerini yerine getirilmesini sağlamak için yönetim sistemi yeteneğinin değerlendirilmesi, müşteri kuruluşun, belirlenen hedefleri sürekli karşılamasını sağlamak için yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve uygulanabilir olduğunda, yönetim sisteminin potansiyel gelişim alanlarının belirlenmesinde sağlıklı bir analizi olarak belirlenir.

Sistem Belgelendirme üzerine sertifkasyon programımız yalnız aşağıdaki standartları kapsamaktadır.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
 • ISO 39001 Yol Ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi
 • EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi
 • ISO 14064 Sera Gazı Sertikasyonu Sistemi
 • ISO 15504 Yazilim Süreç Değerlendirme Sistemi
 • GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi
 • FSC-COC Orman Yönetim Sistemi
 • ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 3834 Kaynak Mühendisliği Yönetim Sistemi

TURC' e sistem belgelendirme başvurusunda bulunacağınız hizmetlere sistem belgelendirme menüsünden ulaşabilirsiniz. Yönetim sistemleri ve diğer standartlarda akredite belgelendirme hizmetleri veren şirketimizi güvenle tercih edebilirsiniz.

Sistem Belgelendirme