EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Hizmetler

Operasyon Güvenliği Hizmetleri

Geleneksel yaklaşımda operasyon güvenliği sağlanırken, kazalar önlenmeye çalışılır, daha çok sonuçlara odaklanılır, operasyon elemanlarının güvensiz hareketleri engellenmeye çalışılır, hata ve arızalar için çalışanlar suçlanır ve cezalandırılır ve endişeler genelde belli bir noktada toplanır. Kısaca operasyon güvenliği sağlanırken ne, kim ve ne zaman soruları üzerinde durulur, ancak neden ve nasıl soruları için her daim açıklama yapılamaz.

operasyon-guvenligi-hizmetleri

Güvenlik düşüncesinin evrimine bakıldığı zaman, 1950’lerde teknik faktörler, 1970’lerde insan faktörleri ve 1990’larda organizasyon faktörler üzerinde durulmuştur. Oysa 2000’lerden itibaren bütün bu faktörler bir arada ele alınır.

Kaza ve nedensellik ilişkisinde, organizasyonda yönetim kararları ve organizasyon süreçleri, çalışma ortamında çalışma koşulları, çalışanlarda hata ve ihmaller ve destek hizmetlerinde teknoloji, eğitim ve iş süreçleri eksiklikleri etkili olmaktadır. Kısaca kazaların meydana gelmesinde sistemde daha önce mevcut olan koşullar, tetikleyici olmaktadır.

Yönetim bu noktada, kaynakların güvenlik amaçlı kullanımı ya da üretim amaçlı kullanımı arasında ikilemde kalmaktadır. Üretime odaklanılırsa, büyük bir karmaşa çıkabilir. Güvenliğe odaklanılırsa işletme verimli çalışamaz. O zaman finans yönetimi ve güvenlik yönetimi çizgilerinin doğru çizilmesi ve güvenlik ve üretim faaliyetleri arasında güvenli bir bölge yaratılması gerekmektedir.

Bu nedenle operasyonel güvenliğe yaklaşım yönetimi uygulamak ve operasyonel verileri rutin olarak toplamak ve analiz etmek önemli olmaktadır. Bu yönde üç temel strateji uygulanmaktadır:

  • Reaktif yöntem, daha önce yaşanan olaylar ve kazalara odaklanmaktedir.
  • Proaktif yöntem, işletme faaliyetlerini analiz ederek güvenlik risklerinin tanımlanmasına aktif olarak bakmaktadır.
  • Öngörme yöntemi, gelecekteki olası sorunları belirlemek için tamemen sistem performansına odaklanmaktadır.

Bunlar arasında en etkili olanı öngörme yöntemidir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri kapsamında başlıca şu operasyon güvenliği hizmetlerini verir.

  • Hizmet içi gözetimler
  • Devretme çalışmaları esnasında gözetim ve teknik destek
  • Risk temelli gözetimler
  • Güvenlik hizmetleri
  • Güvenlik araştırmaları

Kuruluşumuz, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yukarıda sayılanlar dışında da kalite, sağlık, güvenlik ve çevre hizmetleri vermektedir. Bütün bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uyulmaktadır.