EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Yapım Kontrolü

Büyük olsun küçük olsun bütün şantiyelerde yapılacak denetimler, kazaları önlemede kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle yapım kontrolü hizmetleri, başlıca şu iki temel amacı hedeflemektedir:

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Yapım Kontrolü

  • Proje inşaatı için gerekli olan malzeme, işçilik, araç ve gereçlerin uygun şekilde temin edilmesi, ve
  • Projenin programa uygun ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için gerekli denetim ve idari desteğin sağlanması

Bu yönde verilen hizmetler, yapım işlerine nezaret edilmesi, prosedürlerin ve talimatların tanımlanması ve takip edilmesi, zaman, maliyet ve kalite yönleri ile yapının izlenmesi, alt sistemlerin test ve kabul prosedürlerinin oluşturulması, koordinasyonu ve doğrulanması, müşteriye teslim prosedürlerinin koordinasyonu ve desteği ve proje yönetimine durum tespit raporlarının verilmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Kısaca yetkili kuruluşlar tarafından verilen yapım kontrolü hizmetleri, iş planlama ve tahsis etme, karar verme, performans ve uygunluğu izleme, liderlik ve ekip çalışması kurma ve iş gücünün katılımını sağlama şeklinde bir dizi çalışmayı içermektedir. Bu çerçevede olmak üzere tasarım gözetimi yapılmakta, yasal düzenlemelere uyulması açısından şantiye kontrol edilmekte, gerekli durumlarda malzeme ve sistem testleri yapılmakta, duruma göre tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmakta ve işletme yönetimine teknik ve hukuki uzmanlık verilmektedir.

İşletmenin planlara, şartnamelere ve diğer sözleşme koşullarına uymasını sağlamak ve işçiliğin sağlam ve kabul görmüş inşaat uygulamalarına uygun olmasını sağlamak bakımından yapım kontrolü çalışmaları tam zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz inşaat ve devreye alma esnasında verilen hizmetler kapsamında yapım kontrolü hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

İnşaat ve devreye alma esnasında verilen hizmetler kapsamında verilen yapım kontrolü hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka proje yaşam döngüsü hizmetleri de vermektedir.

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Yapım Kontrolü