EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Hizmetleri

Risk analizleri, istenmeyen olayların olasılığını azaltmak ve negatif sonuçları en aza indirmek için yapılmaktadır. Karmaşık süreçlerde risk analizlerinin yapılması, bileşen arızaları ve olay sonuçları bir süreçten diğerine değişkenlik gösterdiği için kolay değildir. Genel kanıya göre risk ile belirsizlik arasındaki bağlantı şu şekildedir: risk ölçülebilir bir belirsizliktir ancak belirsizlik ölçülemez bir risktir.

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Hizmetleri

Etkili bir risk yönetiminde ilk adım risklerin tanımlamasıdır. Riskler tanımlanırken, bir projeye yönelik tehditler belirlenir, bu tehditler analiz edilir, etkilerine göre sıralanır, riskin etkilerini azaltan olası önlemeler tanımlanır, önemli riskler için planlama yapılır ve riskler ölçülerek yönetilir, kontrol edilir ve izlenir. Risk sıralaması yapılırken, toplam risk bileşenlerine ayrılır ve her bir riskin toplam riske olan katkısı dikkate alınır.

Risklerin bu şekilde kontrol altına alınması, sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sisteminin ana konusudur. Tehlikeye maruz kalma yani bir risk ile karşılaşma, neredeyse tüm araştırma alanlarında belirsiz sonuçlara yol açan bir süreçtir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi, temel olarak çeşitli risklere maruziyet seviyeleri, maruz kalma türü ve tehlikeli faktörlere maruz kalma süresi gibi etkili faktörlere dayanan standart yöntemler geliştirmiştir.

Günümüzde sağlık, güvenlik ve çevre koruma, bütün işletmeler için şirket kültürünün kritik bileşenleridir ve işletmelerin sürdürülebilir büyümesinin temel taşıdır. İşletmeler sorumlu davranmak ve toplum ve insanlar ile doğa arasındaki uyumu sağlamak zorundadır.

Kuruluşumuz inşaat ve devreye alma esnasında verilen hizmetler kapsamında sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

İnşaat ve devreye alma esnasında verilen hizmetler kapsamında verilen sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka proje yaşam döngüsü hizmetleri de vermektedir.

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Hizmetleri