EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Proje Takip Hizmetleri

Bütün projeler, zamanında tamamlanmak, öngörülen bütçeden sapmamak ve üzerinde anlaşılan hedeflere ulaşmak zorundadır. Bu bakımdan her tür ve büyüklükteki bir projeyi başlatmak, planlamak, izlemek, kontrol etmek ve değerlendirmek için ileri teknikler ve pratik beceriler geliştirilmiştir. Genel olarak bir problemi çözmek veya bir fırsattan yararlanmak için projeler oluşturulmaktadır.

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Proje Takip Hizmetleri

Bir projeyi uygulamak demek, proje hedeflerine ulaşmak amacı ile önerilen faaliyetleri yürütmek demektir. Bir projenin başarılı olması, birçok iç ve dış faktöre bağlıdır. Örneğin çok iyi organize edilmiş bir proje ekibi olmalı ve proje adımları ve ilgili harcamalar etkin bir biçimde izlenmelidir. Genel yönetim, proje yöneticisi tarafından üstlenilmelidir. Proje yönetimi, etkin bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. Ayrıca her daim mevcut ihtiyaçlar ve değişen durumlar için proje esnek olmalıdır.

Proje süresince durumlar değişebilir, yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve proje faaliyetleri daha iyi şeyler yapılmasına neden olabilir. Bazen de yeni tehditler ve riskler ile karşılaşılabilir. Bunların hepsi doğal olarak aktivite değişikliklerine yol açar. Proje yöneticisi, bu değişiklikleri izlemek ve nihai hedeflere ulaşma yolunda tehdit oluşmamasını sağlamak zorundadır. Netice olarak hedeflere ulaşmak için atılan adımlar takip edilmek zorundadır. Bu bakımdan bir proje yönetiminin en önemli süreci, proje takip çalışmalarıdır.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen proje takip hizmetleri, proje boyunca kapsamlı destek, bütçe kontrolü, hesap denetimi, kalite güvence ve kalite kontrol gözetimleri, üretim ve kabul testlerinin gözetimi, malzeme testleri ve depolama gözetimleri gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Kuruluşumuz inşaat ve devreye alma esnasında verilen hizmetler kapsamında proje takip hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

İnşaat ve devreye alma esnasında verilen hizmetler kapsamında verilen proje takip hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka proje yaşam döngüsü hizmetleri de vermektedir.

İnşaat ve Devreye Alma Sırasında Verilen Hizmetler - Proje Takip Hizmetleri