EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Metal Testleri

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından sağlanan metal testleri, üretim, araştırma geliştirme ve kalite kontrol çalışmaları yapan her sektörden işletmelerin ihtiyaç duyacağı, başlıca çekme ve yorulma testlerini içeren ve bir hayli geniş bir yelpazeyi kapsayan testlerdir. Bu tür malzemeler, en fazla otomotiv, havacılık, tüketim malları, inşaat, elektrik üretimi ve taşımacılık gibi çok farklı sektörlerde kullanılmaktadır.

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Metal Testleri

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 6892 standardı, metalik malzemelerin çekme testi için bir yöntem açıklamaktadır ve test esnasında belirlenecek mekanik özellikleri tanımlamaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 6892 Metalik malzemeler - Çekme deneyi.

Metal malzemeler, tipik olarak sert, opak, parlak ve iyi elektriksel ve termal iletkenliğe sahip katı malzemelerdir. Endüstriyel metaller genelde dövülebilir, yani kırılma veya çatlama olmadan farklı şekillerde bükülebilir, eriyebilir ya da ince bir tel halinde çekilebilir. Periyodik tablodaki 118 elementten 91’i metal sınıfına girmektedir.

Çeşitli sektörlerde metal malzeme seçimini etkileyen faktörler şunlardır: kimyasal özellikler, mekanik özellikler, maliyet, bulunabilirlik, diğer sistem bileşenleriyle uyumluluk, kullanım ömrü ve güvenilirlik. Bunun yanı sıra kullanılacak alana bağlı olarak metal ve metal alaşımlarının kimyasal, mekanik ve metalurjik özelliklerinin bilinmesi ve bu özelliklerin işleme ve çevreye olan etkilerinin tespit edilmesi önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz ekipman üretimi esnasında verilen malzemelere yönelik hizmetler kapsamında metal test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Ekipman üretimi esnasında verilen malzemelere yönelik hizmetler kapsamında verilen metal test hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka proje yaşam döngüsü hizmetleri de vermektedir.

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Metal Testleri