EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Mekanik Testler

Mekanik testler tasarım ve üretim aşamalarının ayrılmaz birer parçasıdır ve kritik öneme sahiptirler. Bu testlerin kapsamı, malzeme özelliklerinin tanımlanmasından bitmiş ürünlerin onaylanmasına kadar sürmektedir. Ürün güvenliğini sağlamak ise bu testlerin temel hedefidir. Bununla birlikte mekanik testler teknolojik gelişmelerin üstünlüğüne de katkı sağlamaktadır.

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Mekanik Testler

Bazı büyük işletmeler kendi bünyelerinde kurdukları laboratuvarlar ile kurum içi test yeteneğine sahiptir. Ancak büyük uzmanlık ve hassasiyet gerektiren testlere ihtiyaç duyulduğu zaman ya da kurum içi test imkanı olmayan işletmeler açısından, gelişmiş laboratuvarlarda bu test hizmetleri sağlanmaktadır.

Mekanik testler, uluslar arası standart kuruluşları tarafından belirlenen test yöntemleri ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Başlıca yapılan mekanik testler şunlardır: sertlik testleri, çekme testleri, yorulma testleri, model doğrulama testleri ve kırılma mekaniği testleri.

Örneğin çekme testleri, Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM E8 metalik malzemelerin çekme testi standardına göre yapılmaktadır. Malzeme tedarikçi firmalarının birçoğu bu testleri yapacak donanıma sahiptir, yine de üçüncü taraf gelişmiş laboratuvar sonuçlarına ihtiyaç duymaktadır. Hammaddenin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu onaylamak, ileride sorun yaşamamak adına önemlidir.

Keza, ısıl işlem gerekli olduğu durumlarda malzeme uygunluğu sertlik testleri ile belirlenmektedir. Sertlik testi en kolay çözümlerden biridir ve genelde son parçanın tahrip edici testini gerektirmez.

Kuruluşumuz ekipman üretimi esnasında verilen malzemelere yönelik hizmetler kapsamında mekanik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Ekipman üretimi esnasında verilen malzemelere yönelik hizmetler kapsamında verilen mekanik test hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka proje yaşam döngüsü hizmetleri de vermektedir.

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Mekanik Testler