EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Arıza ve Hasar Analizleri

Makina, basınçlı ekipman ve tesislerde karşılaşılan arızalar ve güvenlik olayları, petrol ve doğalgaz sektöründe, sağlık, güvenlik, çevre, iş ve itibar gibi çok farklı seviyelerde ortaya çıkan zararlara yol açmaktadır. Bir tesisin güvenilirlik programlarının ne kadar etkili olduğu fark edilmeden, ekipman arızaları kendini göstermektedir. Tüm başarısızlıklar felaketle sonuçlanmasa bile, birçok arıza, bileşenlerin artık işlevsel olmaması yüzünden, tasarım ömrü henüz dolmadan çok önce, özelliklerin kademeli olarak bozulması veya aşırı deformasyona uğraması ve aşınması ile kendini göstermektedir. Bu negatifluklar işletmelerde her yıl muazzam maddi kayıplara ve aksama sürelerine mal olmaktadır.

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Arıza ve Hasar Analizleri

Neticede yaşanan tüm problemler, işletmede üretim verimliliğini düşürmekte, değerli malzemelerin israf olmasına neden olmakta ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Bazı durumlarda, önemli hasarlara neden olmakta ve çalışanların sağlıklarını tehdit etmektedir.

Bu yüzden sorunların asıl nedenini anlamak, tekrarlanmasından kaçınmak ve güvenilmezliğin maliyetini düşürmek için arıza va hasar analizlerinin yapılması gerekmektedir. Arızaların ve nedenlerinin anlaşılması ile ilgili teknik çözümler çeşitli aşamalarda birleştirilmekte ve böylece arızaların tekrarı genellikle önlenmektedir.

İşletmelerin başarılı olması için, arıza hata analizlerinin yapılması, tüm varlık bütünlüğü yönetimi uygulamalarının bir parçası olmak zorundadır. Bu çalışmaların başarısı uygun analitik tekniklerin kullanılmasına bağlıdır.

Arıza analizleri, bozulan bir sistemin veya bileşenin neden artık amaçlanan işlevi yerine getirmediğini tespit etmek adına yapılan bir çalışmadır. Önce sorunun mekanik ve insani nedenlerini ve gizli nedenlerini bulmak için gözlemler yapılır, arkasından bir mühendislik çözümü uygulanır.

Kuruluşumuz ekipman üretimi esnasında verilen malzemelere yönelik hizmetler kapsamında arıza ve hasar analizleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Ekipman üretimi esnasında verilen malzemelere yönelik hizmetler kapsamında verilen arıza ve hasar analizleri hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka proje yaşam döngüsü hizmetleri de vermektedir.

Ekipman Üretimi Sırasında Verilen Hizmetler - Malzemelere Yönelik Hizmetler - Arıza ve Hasar Analizleri