EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Hizmetleri - Ekosistem ve Biyotoplar Risk Belirlemesi

Risk değerlendirmesi ve yönetimi çalışmaları, bir yandan yasal zorunluluk olması bir yandan da işletmelere sağladığı faydalar bakımından her sektörden işletmeler tarafından yapılmalıdır. Ancak madencilik sektörü için bu çalışmaların yapılması çok daha önemlidir. Madencilik sektöründe alınması gerekli önlemlerin yanı sıra, işletmenin faaliyet süresi boyunca değişen koşulların takip edilmesi ve doğacak yeni risklerin zamanında tespit edilmesi gerekliliği, risk değerlendirmesi çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır.

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Hizmetleri - Ekosistem ve Biyotoplar Risk Belirlemesi

Risk değerlendirme çlışmalarının yapılması konusunda birbirinden farklı çok sayıda yöntem uygulanmaktadır. Hangi yöntemin uygulanacağına, işletmenin faaliyet konusu ve boyutları, çevre koşulları, çalışan sayısı ve uygulanan madencilik yöntemi gibi kriterler dikkate alınarak karar verilmektedir. Ancak hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, bu yöntemlerin temelde ortak noktaları şunlardır: işletmede mevcut olan veya ortaya çıkma ihtimali bulunan tehlikelerin tespit edilmesi, bu tehlikelerin yarattığı risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi ve belirlenen risklerin önlenmesi ve düşürülmesi için alınacak önlemlere karar verilmesi.

Kısaca bir maden işletmesinde riskleri değerlendirmek ve yönetmek için önce olası tehlikelerin ve bu tehlikelerin yarattığı risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Tehlike dendiği zaman, işletmede herhangi bir olayın veya durumun zarar verme potansiyeli ifade edilmektedir. Risk ise, tehlikenin gerçekleşmesine bağlı olarak çalışanların ölüm, yaralanma veya hastalanma olasılığıdır.

Bu çerçevede işletmelerin faaliyetleri esnasında bölgenin ekosistemine vereceği zararı düşürmek için, ekosistem ve biyotop risklerinin tespit edilmesi de önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetleri kapsamında ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Risk değerlendirmesi ve yönetimi hizmetleri kapsamında verilen ekosistem ve biyotoplar risk belirlemesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok proje risk değerlendirme ve risk düşürme hizmetleri de verilmektedir.