EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Durum Tesbiti Hizmetleri - Yönetmeliklere Uygunluk

Gerek resmi kuruluşlar ve gerekse özel firmalar tarafından, madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan yatırım projesi aşamalarında, gerekli yasal izinlerin alınması ve yasal düzenlemelere uygun faaliyet düzeni kurulması son derece önemli bir noktadır. Bu tür çalışmalar için iyi bir yönetim gerekmektedir. Madencilik sektöründe faaliyet gösterecek işletmeler, ilgili yasal düzenleme esaslarını iyi bildikleri takdirde, işletmenin başarılı olma ihtimali o oranda artmaktadır.

Durum Tesbiti Hizmetleri - Yönetmeliklere Uygunluk

Faaliyet yeri ve işletme yöntemi tespit edilmiş ve bu doğrultuda gerekli ön araştırma ve keşif çalışmaları tamamlanmış olan madencilik projelerinde, gerekli olan izin ve ruhsat, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda alınmaktadır. Bu tür izin ve ruhsatları resmi kuruluşlar vermektedir ve dönem dönem izinler için farklı proje, harita, yazışma ve ofis çalışmaları talep edilmektedir. Bu nedenle bir yatırım projesinde izinlerin tamamlanması ve ruhsatların alınması gerek maliyet gerekse zaman açısından önemli bir yer almaktadır. İlgili yasal düzenleme esaslarının iyi bilinmesi, gereksiz yatırımlar yapılmasının ve izin alınamayacak projeler için emek, zaman ve para harcanmasının önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Maden Kanunu’nda beş farklı ruhsat grubu belirlenmiş ve herbiri için ayrı ayrı ruhsat süreleri ve ruhsat alan büyüklükleri gösterilmiştir. Örneğin beşinci grup maden ruhsatları, elmas, safir ve yakut gibi kıymetli ve yarı kıymetli mineralleri içermektedir. Bu tür mineralleri aramak için 3 yıl, işletmek için 5 yıl süreli ruhsat verilmektedir. Ruhsat alanı büyüklüğü ise bin hektardır.

Kuruluşumuz durum tesbiti hizmetleri arasında yönetmeliklere uygunluk hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Durum tesbiti hizmetleri arasında verilen yönetmeliklere uygunluk hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok proje risk değerlendirme ve risk düşürme hizmetleri de verilmektedir.