EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Jeoteknik ve Kaya Mekaniği Testleri

Kayalar, tortul, magmatik ya da metamorfik özelliklerde, kristalli veya taneli sert oluşumlardır. Mekanik ise cisimlerin hareket ve denge özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir malzemenin uygulanan bir kuvvet karşısında gösterdiği tepkiler, bu malzemenin mekanik davranış şeklini ifade etmektedir. Kaya mekaniği dendiği zaman, kaya ve kaya kütlelerinin mekanik davranışları, yani kaya ve kaya kütlelerinin bulundukları fiziksel ortamlarda, çeşitli doğal kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiler ifade edilmektedir.

Jeoteknik ve Kaya Mekaniği Testleri

Kaya mekaniğinin uygulamasında kaya malzemesi, kaya kütlesi ve süreksizlikler önemli olmaktadır. Kaya malzemesi, içeriğinde herhangi bir kırık bulunmayan en küçük kaya elemanıdır. Kaya malzemesinde bazen mikro kırıklar bulunabilir, ancak bunlar dikkate alınmaz. Bu kaya parçalarının boyutları, birkaç milimetreden onlarca metreye kadar değişebilir. Süreksizlik, kaya kütleleri içinde çekilme dayanımına sahip olmayan veya çok düşük çekilme dayanımına sahip olan ve çeşitli zayıflık özellikleri gösteren genel bir kavramdır. Bunların bir kısmı doğal olarak oluşmakta bir kısmı ise çalışmalar esnasında yapay olarak oluşmaktadır. Süreksizliklerin konumları ve özellikleri, kaya kütlelerinin dayanım, deformasyon ve geçirgenlik gibi özelliklerini etkiler. Kaya kütleleri, kaya mazlemeleri ve süreksizlik ağlarının birlikte oluşturdukları kütledir. Kaya kütleleri içinde, süreksizliklerle sınırlanan kaya malzemesi blokları bulunmaktadır. Kaya kütlelerinin belli bir gerilim altında gösterdiği davranış şekilleri, genelde kaya blokları ve süreksizlikler arasındaki etkileşim ile denetlenmektedir.

Kısaca kaya mekaniği, hem kayalar üzerinde bulunan kuvvetleri, hem de bu kuvvetlerin kayalar üzerindeki etkisini inceleyen bir mekanik bilimidir.

Kuruluşumuz araştırma hizmetleri kapsamında jeoteknik ve kaya mekaniği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Araştırma hizmetleri kapsamında verilen jeoteknik ve kaya mekaniği test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece biridir. Bunun dışında başka birçok araştırma hizmetleri de verilmektedir.