EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Sektörel

Cevher Kütlesi Modelleme ve Kaynak Tahmini - Kaynak Değerlendirme ve Sınıflandırma

Kaynak değerlendirme ve sınıflandırma çalışmaları yapılırken, doğru kaynak tahminlerinin yapılması ve bu tahminlerin mümkün olduğu ölçüde sondajlarla geliştirilmesi gerekmektedir. Sondaj deliğinin kanala veya çamura göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ters düşen değerlere sahip metal kalıntılarında, kaplama değerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Cevher Kütlesi Modelleme ve Kaynak Tahmini - Kaynak Değerlendirme ve Sınıflandırma

Cevher kütlesi modelleme çalışmaları, maden arama çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Cevher kütlelerinin doğru ve tam modellemesini yapmak üzere çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Modelleme çalışmaları, sondaj deliklerinden, yüzeyden ve yeraltından alınan numune verilerinin incelenmesinden planlama ve jeolojik verilerin yorumlanmasına kadar bir dizi çalışmayı içermektedir. Sonunda bilgisayar tabanlı üç boyutlu cevher kütlesi modelleme, jeoistatistiksel analiz ve blok modelleme, kesitsel, uzunlamasına veya çok damarlı modelleme gibi çalışmalar yapılır. Bu şekilde elde edilen veriler, jeoistatistiksel analiz çalışmalarında da kullanılır.

Bir maden bölgesinde, maden arama, geliştirme ve üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bilgilerin raporlanmasında en yaygın olarak kullanılan standart, Avusturya Ortak Cevher Rezervleri Komitesi kodlarıdır (JORC-Code, Joint Ore Reserves Committee). Daha sonraları başka ülkelerde de benzer düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde maden arama süreçleri için esas olarak dört aşama öngörülmektedir. Bu süreçler, ön inceleme, ön arama, genel arama ve ayrıntılı arama süreçleridir. Ancak hangi yöntem uygulanırsa uygulansın maden arama sonuçlarının raporlanmasında, maden arama süreçlerinin her aşamasında elde edilen verilerin kalitesi ve güvenilir olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz araştırma hizmetleri kapsamında cevher kütlesi modelleme ve kaynak tahmini hizmetleri arasında kaynak değerlendirme ve sınıflandırma hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Cevher kütlesi modelleme ve kaynak tahmini hizmetleri arasında verilen kaynak değerlendirme ve sınıflandırma hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece biridir. Bunun dışında başka birçok araştırma hizmetleri de verilmektedir.