EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Kimyasal Üretim ve Lojistik Hizmetler - Numune Alımı, Yönetimi ve Dağıtımı

Yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre işletmeler, çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bütün önlemleri almak, çalışanların bu önlemlere uyup uymadıklarını denetlemek ve çalışanları, karşı karşıya oldukları mesleki riskler konusunda bilgilendirmek zorundadır. Meslek hastalıkları, iş kazalarından ayrı bir konudur. Tamamen belli bir mesleği yapmanın sonucu olarak ortaya çıkan ruhsal veya bedensel rahatsızlıklardır. Bu kapsamda olmak üzere faaliyetler esnasında işletmede kullanılan kimyasal maddeler de meslek hastalıklarının başlıca nedenidir.

Kimyasal Üretim ve Lojistik Hizmetler - Numune Alımı, Yönetimi ve Dağıtımı

Kimyasal maddeler ile insan yaşamının her anında mutlaka karşlaşılmaktadır. Dünyada her yıl üretilen kimyasal madde miktarı en az 400 milyon ton civarındadır ve hemen her sektörde kullanılmaktadır. Bu nedenle de neredeyse bütün çalışanlar kimyasal risklere bir biçimde maruz kalmaktadır.

Kimyasal maddelerin zararlarını belirleyen başlıca faktörler bu maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, maruz kalma şekli ve süresi, maruz kalan kişinin fizyolojik özellikleri ve çevresel özellikler yani fiziksel ortamdır. Bu kimyasal maddelerin sağlık açısından verdikleri zararlar ise şu başlıklar altında toplanmaktadır: toksik etkiler, tahriş edici etkiler ve kanser yapıcı etkiler.

Kimyasal maddelerin özelliklerini ve maruziyet seviyelerini tespit etmek adına önemli olan, bu maddelerin ölçüm, test ve analizlerinin doğru ve güvenilir bir biçimde yapılmasıdır. Bu noktada numune alım şekilleri, yöntemleri ve saklama ve taşıma çalışmaları önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz bu kapsamda olmak üzere kimyasal üretim ve lojistik hizmetler arasında numune alımı, yönetimi ve dağıtımı hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalar esnasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul gören test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Kimyasal üretim ve lojistik hizmetler arasında verilen numune alımı, yönetimi ve dağıtımı hizmetleri yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz çalışmaları da yapılmaktadır.