EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Asitler ve Alkaliler - Ticaret Gözetimi

Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum elementleri, periyodik cetvelin ilk grubunda yer alır. Bu elementlerin hidroksitleri güçlü baz özellikleri gösterdiği için, bazik anlamına gelen alkali metaller olarak isimlendirilmiştir. Bu metallerin birçok özellikleri birbirine benzer. Alkali metallerin erime ve kaynama noktaları düşüktür. Yumuşak bir yapıdadır, bıçakla kolayca kesilebilir. Isıyı ve elektrik akımını iletirler.

Asitler ve Alkaliler - Ticaret Gözetimi

Doğada en fazla bulunan alkali metaller sodyum ve potasyumdur. Yer kabuğunda bulunan elementler arasında altıncı sıradır. Doğada en az bulunan alkali metaller rubidyum ve sezyumdur. Fransiyum ise radyoaktif bir elementtir ve doğada hiç bulunmaz. Bu element nükleer reaksiyonlar esnasında çok az miktarda oluşur.

Alkali metal bileşiklerin büyük bir kısmı suda çözündükleri için, genelde deniz suyunda ve kuyu sularında bulunur.

Alkali metaller laboratuvar ortamında elektroliz yoluyla veya kimyasal yöntemlerle, +1 yüklü iyonlar indirgenerek elde edilir. Bazı istisnalar dışında bileşikleri iyoniktir. Renkleri parlaktır. Yoğunlukları ve erime noktaları diğer metallere göre bir hayli düşüktür. Su ile tepkimeye girdikleri zaman hidrojen gazı oluşur.

Asit ve alkalilerin ticaretinde de yetkili kuruluşlar tarafından ticaret gözetim hizmetleri sağlanmaktadır. Bu hizmetler genel anlamda bu kimyasalların hacim ve ağırlık ölçümleri, envanter ölçümleri, gerekli durumlarda numune alınması, laboratuvar analizleri ve depolama incelemelerini kapsamaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan kimyasal hammaddeler ölçüm, test ve analiz çalışmaları, bir yandan işletmelerde bu maddeler ile çalışan elemanların, bir yandan da bu maddeleri kullanan insanların sağlıklarını ve doğal çevreyi korumak açısından son derece önemlidir. Kuruluşumuz bu kapsamda olmak üzere asitler ve alkaliler için ticaret gözetimi hizmetleri vermektedir. Bu çalışmalar esnasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul gören test ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır.

Asitler ve alkaliler için verilen ticaret gözetimi hizmetleri yanı sıra laboratuvarımızda başka ölçüm, test ve analiz çalışmaları da yapılmaktadır.