EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Tuzluluk Tayini

Tarımda sulama işinde tuzluluk yönetimi, verimin düşmesine izin vermeyecek düzeyde sulama suyu tuzluluk düzeyinin belirlenmesini ifade eder. Genelde kurak ve yarıkurak ekili alanlarda tuzluluk problemleri ile daha fazla karşılaşılır. Bu alanlarda ürünlere verilecek sulama suyu miktarı ve sulama suyunun tuzluluk seviyesi, uygun yönetim teknikleri ile düzenlenmek zorundadır.

Tuzluluk Tayini

Ekili alanlarda tuzluluk problemlerinin ortaya çıkması genelde şu farklı koşullara bağlı olarak kendini gösterir: tuzlu sulama yapılması, drenaj suyunun özellikleri, toprağın tuzlu ve sodyumlu olması, yeraltı sularının tuzlu olması, toprağın deniz suyu ile etkileşimi ya da toprağın jeolojik yapısı. Yapılan araştırmalara göre yeryüzünde bulunan ekilebilir alanların neredeyse yüzde 10’u, ekilen alanların ise yüzde 60’ı tuzluluk veya sodyum etkisi altındadır. Bu açııdan sürdürülen tuzluluk çalışmalarının önemi çok büyüktür.

Laboratuvarımızda su ve atıksu ölçümleri kapsamında verilen ölçüm, test ve analiz hizmetlerinden biri de tuzluluk tayinidir. Bu analizler esnasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan başlıca şu standartlar esas alınmaktadır:

  • TS 8108 Su kalitesi - Tuzluluk tayini
  • TS 8070 Suyun analiz metotları - Tuzlu sular - Baryum tayini - Doğru - Akım argon plazması atomik emisyon spektroskopik metot
  • TS 8071 Suyun analiz metotları - Tuzlu sular - İyodür ve bromür tayini - Titrimetrik, kolorimetrik ve potansiyometrik metotlar
  • TS 8085 Suyun analiz metotları - Tuzlu sular - Baryum tayini - Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
  • TS 8489 Suyun analiz metotları - Tuzlu sular - Alkalilik tayini - Potansiyometrik titrasyon metodu

Laboratuvarımız, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Bunun yanı sıra modern test cihazlarını kullanarak ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerini uygulayarak bu hizmetleri vermektedir.