EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar

Gaz Sıcaklığı Tayini

Doğal kaynakların giderek tükenmekte olduğu günümüzde enerjinin daha etkili ve verimli kullanılması son derece önemli olmuştur. Bilhassa enerji tüketiminin çok yüksek olduğu işletmelerde enerjinin verimli kullanılması, hem maliyetlerin düşürülmesi hem de doğal çevrenin korunması bakımından çok önemlidir.

Gaz Sıcaklığı Tayini

Emisyon ölçümleri, doğal çevreye verilen her türlü zararlı gazların ve katı veya sıvı atıkların içinde bulunan zehirli kimyasal maddelerin, uygun cihazlar ile test ve analiz edilmesi işlemidir. Bugün sanayileşmenin ve kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerde çevre kirliliğini minimum seviyeye indirmek için emisyon ölçümlerinin yasal düzenlemelerde belirlenen sıklıkta yapılması gerekmektedir. Çeşitli işletmeler tarafından havaya salınan ve çevreyi kirleten maddelerin başında karbon monoksit, azot oksitler, ozon, kükürt dioksit, kurşun ve asılı partiküler maddeler gelmektedir. Bilhassa kalabalık büyük şehirlerde havadaki azot oksit ve kükürt emisyonlarının düşürülmesi çok önemlidir. Birçok araştırma sonucu, hava kirliliği yüksek olan bölgelerde insan ömrünün iki yıl kadar kısaldığını ortaya koymuştur.

Bu bakımdan bacalarda gaz sıcaklığının tespit edilmesi de çok önemlidir. Normal koşullarda bacadan çıkan atık gaz sıcaklığının, bacanın dışındaki hava sıcaklığından yüksek olması gerekir. Aksi takdirde bacanın çekiş gücü düşer ve gaz bacanın içinde yoğuşmaya başlar. Bu durumda bacanın içinde zehirli kimyasal maddelerde birikme olur ve bundan doğal çevre ve insanlar daha fazla zarar görür.

Laboratuvarımızda emisyon ölçümleri kapsamında çok sayıda ölçüm, test ve analiz hizmetleri sağlanmaktadır. Gaz sıcaklığı tayini de bu hizmetlerden biridir. Bu ölçümler esnasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.

Laboratuvarımız, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Bunun yanı sıra modern test cihazlarını kullanarak ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerini uygulayarak bu hizmetleri vermektedir.