EnglishArabicChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian
Hizmetler

Hizmet İçi Gözetimler

Tehlike, işletmelerde çalışanların zarar görmesi, ekipman veya yapılarda hasar oluşması, malzeme kaybı veya öngörülen bir işlevi yerine getirme yeteneğinin azalması potansiyeli olan bir durumdur.

Hizmet İçi Gözetimler

Güvenlik yönetimi sistemleri, çoğunlukla daha proaktif, katılımcı ve faaliyetlerle daha iyi bütünleşen ve daha iyi düzenleyici ve performans odaklı sistemlerdir.

Yaşanan büyük kazalar, aksilikler ve krizlerin görülme sıklığı, işletmelerin sistematik ve proaktif bir yaklaşım uygulayarak güvenliği ele alma yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Geleneksel güvenlik programları genelde reaktif ve olay incelemeleri esası üzerinde kurulurken, bugün güvenlik danışma ve düzenleme kuruluşları tarafından yeni entegre ve proaktif yaklaşımlar uygulanmaktadır. Güvenlik yönetimi sistemleri artık, daha proaktif, katılımcı ve faaliyetler ile daha iyi entegre olan, kuralcı sistemlerden, daha kendi kendini düzenleyen ve performans odaklı sistemlere geçmektedir. Bu amaçla, örneğin, Stratejik Güvenlik Yönetimi ve Entegre Sağlık Yönetimi gibi güvenlik yönetimi sistemleri tasarlanmakta ve ISO 31000 Risk yönetimi gibi uluslar arası standartlar geliştirilmektedir.

Günümüzde güvenliğin kalite, çevre ve verimlilik ile entegrasyonu farklı seviyelerde uygulanmaktadır:

  • Sürekli performans iyileştirme, paydaş katılımı ve katılımcı yönetimini geliştirmek için stratejik ve kültürel entegrasyon
  • Politika, planlama, süreçler, denetimler, uyumsuzluk kontrolü, önleyici ve düzeltici faaliyetler ve yönetim incelemeleri gibi güvenlik, kalite ve çevre arasındaki ortak iş süreçlerinin koordinasyonu
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi gibi uluslarsı standartlar ile ortak bir bilgi sistemi oluşturulması

Kuruluşumuz operasyon güvenliği hizmetleri kapsamında hizmet içi gözetim hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve katitisiz bir biçimde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmetler vermektedir.

Operasyon güvenliği hizmetleri kapsamında verilen hizmet içi gözetim hizmetleri hizmetleri yanı sıra kuruluşumuz başka operasyon güvenliği hizmetleri de vermektedir.